Algemeen nieuws

 

31 oktober 2016 20:30 uur

Björn Kuipers over zijn mooiste en moeilijkste wedstrijden bij PAUW

Björn Kuipers, één van de beste scheidsrechters die er is, kijkt met ons terug naar een aantal hoogtepunten uit zijn carrière. Is het voetbal de laatste jaren erg veranderd? Hoe gaat hij daarmee om?

12 september 2016 21:15 uur

KLEDINGINCIDENT VV TWENTHE – TURKSE KRACHT

Afgelopen zondag heeft één van de leden van de SAO ( scheidsrechters vereniging Apeldoorn en omstreken), namelijk René Beijen, te maken gekregen met een erg vervelend incident. Na afloop van zijn nogal verhitte wedstrijd tussen vv Twenthe (Goor) en Turkse Kracht (Deventer) kwam hij tot de ontdekking dat zijn kleding uit zijn kleedkamer verdwenen was.Een deel van deze kleding werd vervolgens vernield teruggevonden in afvalbakken verspreid over het sportpark. Ook is zijn bril vernield.

 

Aan het incident is in verschillende lokale media (zoals de Stentor, Tubantia, Goors Nieuws en TV Oost) als ook in de landelijke media (Hart van Nederland) aandacht geschonken.

 

Uiteraard heeft en SAO kennis genomen van dit incident en hierover met de scheidsrechter contact opgenomen om hem te ondersteunen. Zij spreken afschuw uit over het incident en veroordelen deze actie ten strengste. De SAO vindt het schandalig dat een scheidsrechter, die naar een wedstrijd komt om het mogelijk te maken dat de 22 spelers hun hobby uitoefenen, op een dergelijke manier behandeld wordt.

 

De scheidsrechter heeft inmiddels aangifte gedaan bij de politie van diefstal en vernieling en melding gemaakt van het incident bij de KNVB. Wij roepen de KNVB op om deze zaak tot op de bodem uit te zoeken en met beide clubs in gesprek te gaan over dit voorval.

 

Tevens roept de SAO, los van de schuldvraag, beide clubs op om de scheidsrechter schadeloos te stellen. Hij is immers gedupeerd, en vast staat dat hem in ieder geval geen blaam treft.

 

We spreken de hoop uit dat de voetbalvelden in de toekomst gevrijwaard mogen blijven van dergelijke incidenten. Dit begint ermee dat spelers elkaar aanspreken op negatief gedrag en elkaar corrigeren. Ook voor het kader van de voetbalclubs is hierin een grote rol weggelegd. Want: Zonder respect, geen voetbal.

Spelregelwijzigingen seizoen 2016/2017

11 juni 2016 21:15 uur

De spelregelcommissie van de FIFA heeft de spelregels dit jaar flink aangepast. Veel aanpassingen zijn vooral tekstueel. Het doel was om het korter en bondiger te omschrijven. Dat is gelukt, het ‘boek’ is bijna de helft minder dik. Verder is een aantal inhoudelijke wijzigingen in de regels doorgevoerd.

 

De gewijzigde spelregels zijn per 1 juni 2016 van kracht. Op de in juni gespeelde nacompetitie- en bekerwedstrijden in het amateurvoetbal, die onderdeel uitmaken van het seizoen 2015/’16, zijn de wijzigingen echter nog niet van toepassing.

Uniek kijkje in de "keuken van Bjorn Kuipers

Mooie reportage over ‪#‎teamkuipers‬, onze trots op dit EK.

 

http://www.npo.nl/arbiter-kuipers-in-actie/10-06-2016/WO_NOS_4146255

11 juni 2016 21:15 uur

Slot competitie en Nacompetitie

12 mei 2016 18:00 uur

De komende periode staat in het teken van de beslissingen, wie gaan er promoveren of degraderen? De afdeling wedstrijdzaken wordt in deze periode veelvuldig benaderd met vragen over de nacompetitie. Via deze publicatie informeert de KNVB alle betrokken over de conceptdata en het speelschema van de nacompetitie 2015/'16.

 

In het weekend 7/8 en 14/16 mei 2016 worden in de categorie A de laatste competitiewedstrijden gespeeld en vervolgens wordt gestart met de nacompetitie. Vanaf zondag 8 mei volgt er dagelijks een update op www.knvb.nl/oost betreffende het vastgestelde speelplan van die nacompetities die al ingevuld kunnen worden.

 

De schema’s van de nacompetitie worden gevuld zodra de wedstrijden bekend zijn. In de schema’s staat duidelijk aangegeven welk reglement bij welke wedstrijd van toepassing is. Het reglement van toepassing op de te spelen wedstrijd(en) staat ook op de brieven die via de CV32 (wedstrijdwijzigingen) worden verstuurd.

 

De schema's

 

Schema zaterdag senioren standaard

 

Schema zaterdag senioren reserve

 

Schema zondag senioren standaard

 

Schema zondag senioren reserve

 

Schema vrouwen

 

Schema A-junioren

 

Schema B-junioren

 

Beslissingswedstrijden

 

Reglement nacompetities

31 maart 2016 15:00 uur

COVS lanceert nieuwe promotiefilmpje

 

 

 

 

27 maart 2016 16:00 uur

IFAB wil spelregelwijzigingen doorvoeren

 

De International Football Association Board (IFAB) wil het komende seizoen een aantal grote spelregelwijzigingen doorvoeren. Een aantal wijzigingen is dit weekend uitgelekt op de website Intheopinionofthereferee.com. In mei 2016 zal de IFAB de definitieve nieuwe spelregels presenteren.

 

 

 

Het zat er al een tijd aan te komen, maar vanaf volgend seizoen zal de ‘triple punishment’ worden afgeschaft. Hiermee wordt de driedubbele straf bij een strafschop bedoeld. Als een verdediger in het strafschopgebied op onreglementaire wijze een scoringskans ontneemt, volgt een strafschop, rode kaart, en een wedstrijd schorsing. Vanaf het komende seizoen mag de rode kaart achterwege worden gelaten als de verdediger op normale wijze een aanvaller ten val brengt. Het ontnemen van een scoringskans buiten het strafschopgebied levert wel rood op.

 

Een andere opmerkelijke wijziging is de aftrap. De bal hoeft hierbij niet meer in voorwaartse richting te worden gespeeld. Dat betekent dat de aftrap met één persoon genomen kan worden en achterwaarts naar een medespeler kan worden gespeeld.

 

In het betaald voetbal en hogere amateurvoetbal moeten spelers bij verzorging buiten het speelveld verder worden behandeld. Als deze blessure ontstaat als gevolg van een onbesuisde of buitensporige overtreding, is dit niet meer aan de orde.

 

Andere verwachte spelregelwijzingen zijn:

 

- Als de doelman bij een strafschop te vroeg van de lijn komt, ontvangt hij een gele kaart;

 

- Als de nemer van een strafschop een overtreding begaat, volgt altijd een indirecte vrije schop;

 

- Als een speler, door normaal spel, buiten het speelveld komt en daar een overtreding begaat, volgt er een vrije schop op de zij- of doellijn. Dit kan dus ook leiden tot een strafschop;

 

- De indirecte vrije schop na buitenspel wordt genomen vanaf de plaats waar de aanvaller in strafbaar buitenspelpositie komt te staan.

21 maart 2016 14:30 uur

KNVB reageert op de vernieuwde arbitragepiramide

 

Geachte collega's,

Gaarne wil ik u attenderen op de reactie van de KNVB op de punten van kritiek die door het

VCN eind vorig jaar zijn ingebracht na publicatie van de opzet van de nieuwe arbitragepiramide.

De brief plus aanvullende toelichting zijn te vinden op de COVS-website.

Willie Peijnenburg, secretaris COVS

--------------------------------------------

Secretaris COVS Nederland

E. du Perronstraat 3

5103 PT Dongen

secretaris@covs.nl

Zeist

 

 

Onderwerp

 

Geachte heer Peijnenburg, beste Willie,

 

Hartelijk dank voor jullie bericht van 23 december jl. waarin je ons een aantal punten voorlegt over de nieuwe piramide. Wij hebben voor de duidelijkheid de gestelde punten onderstaand overgenomen en puntsgewijs beantwoord.

 

Algemeen

Uitgangspunt bij het opnieuw inrichten van de piramide is dat deze logischer is ingedeeld op het gebied van groepsaantallen, doorstroommogelijkheden en wedstrijdpakketten. Om dat te realiseren is de top van de arbitragepiramide smaller geworden en zijn er meer groepen gekomen. Vergelijk het met de voetbalpiramide waar dit ook het geval is door de komst van de Tweede divisie. Om met name de top van de arbitragepiramide (groep A t/m D) vanaf het begin goed neer te zetten is er voor gekozen om geen overgangsregeling toe te passen en gelijk van start te gaan met de gewenste situatie. De groepsaantallen zijn in groep A t/m groep E strak afgesteld. Eén van de factoren die het mogelijk maken om door de hele piramide heen flexibeler te kunnen aanstellen en scheidsrechters boven vastgesteld pakket te laten fluiten.

 

Opmerking 1 COVS

Allereerst het feit dat groep 1 scheidsrechters dit jaar niet kunnen promoveren. Ze gaan mogelijk wel een flinke stap achteruit in hun wedstrijdpakket als ze onderaan de ranglijst eindigen. De COVS pleit voor een overgangsregeling voor deze groep scheidsrechters, zodat ook aan het einde van dit seizoen enkele scheidsrechters uit groep 1 kunnen promoveren en een groep scheidsrechters er niet flink op achteruit gaat in het wedstrijdpakket (van hoofdklasse naar reserve-hoofdklasse is een in onze ogen wel erg grote stap achteruit).

 

Reactie op opmerking 1 COVS

Landelijk worden de hoogst geklasseerde scheidsrechters (15 zaterdag / 20 zondag) in groep C geplaatst. De hoogst geklasseerde scheidsrechter uit groep 1 zondag wordt geplaatst in groep B. Op dit moment is het aantal scheidsrechters op de landelijke lijst zaterdag veel groter dan op zondag. Met het herinrichten van de piramide wordt dit opgelost. Het betekent wel dat de plaatsing op zaterdag in vergelijking met de zondag anders georganiseerd wordt.

Het wedstrijdpakket voor groep C bestaat voor het overgrote deel uit wedstrijden in de Hoofdklasse. Iets wat voor het merendeel van de scheidsrechters in groep C al een upgrade van het pakket is. Scheidsrechters die in de oude situatie uit hun groep degradeerden kregen allen te maken met een achteruitgang in wedstrijdpakket. Dit is inherent aan de piramide. In de oude situatie zou dit 1ste klasse en 2de klasse zijn.

Wij hebben nog eens gekeken naar de mogelijkheden om het wedstrijdpakket voor groep E anders in te richten. Het aanbieden van een gevarieerd wedstrijdpakket aan scheidsrechters waarbij de wedstrijden zoveel mogelijk op hetzelfde voetbalniveau gespeeld worden is hierbij een uitgangspunt geweest.

Het alternatief is dat de reserve Hoofdklasse wordt omgewisseld met wedstrijden uit de 3de klasse. Dat betekent dat de volledige reserve Hoofdklasse gefloten zal worden door scheidsrechters uit groep F.

In de nieuwe situatie wordt er door een scheidsrechter uit groep E gemiddeld 3 à 4 wedstrijden in de 3de klasse gefloten. Dat is op een seizoen gemiddeld 1x in de zeven weken. Om het in het juiste perspectief te zien. Het aantal aanstellingen voor scheidsrechters bij 1e klasse wedstrijden bedraagt op dit moment gemiddeld 4 à 5 per seizoen.

De top is zoals aangegeven strak afgesteld wat betreft het aantal scheidsrechters op de reservelijst. De beste scheidsrechters gaan echt wedstrijden in de 1ste klasse krijgen. Voor wie en hoeveel kunnen we in deze fase nog niet zeggen. Het betekent dus ook dat als er van onderuit doorgeschoven gaat worden, scheidsrechters het eerst weggehaald worden bij wedstrijden aan de onderkant van hun wedstrijdpakket. Dat kan als ze al zijn aangesteld, dan wel in de conceptaanstellingen als blijkt dat er wedstrijden in de top niet te bezetten zijn of dat er sprake is van een aanstelling op maat.

 

Opmerking 2 COVS

Een tweede punt van aandacht is wat ons betreft het feit dat jeugdscheidsrechters in de nieuwe piramide ook senioren-dames wedstrijden gaan leiden. Deze groep scheidsrechters kiest bewust voor de jeugd en niet voor senioren. De COVS pleit hier voor het verwijderen van deze dames-seniorenwedstrijden uit het pakket van de jeugdscheidsrechters.

 

Reactie op opmerking 2 COVS

Op dit moment worden in de districten West I en West II al wedstrijden uit het vrouwenvoetbal door scheidsrechters uit de jeugdpiramide gefloten. Daar zijn overwegend positieve ervaringen mee bij zowel scheidsrechters als verenigingen. Het vrouwenvoetbal is volop in ontwikkeling. Wij zijn van mening dat de scheidsrechters die in het jeugdvoetbal actief zijn over het algemeen een betere aansluiting hebben met het vrouwenvoetbal als scheidsrechters die bij de senioren mannen actief zijn. Het zal gaan om een enkele aanstelling per seizoen.

 

Opmerking 3 COVS

Het derde punt dat de aandacht verdient, is de totale nieuwe groepsindeling voor de jeugd. Door de komst van de 2e divisie is het bij de senioren noodzakelijk tot een nieuwe piramide te komen, bij de jeugd is die noodzaak er niet. Waarom heeft de KNVB ervoor gekozen om ook de jeugdgroepen opnieuw in te delen? Veel jeugdscheidsrechters vinden, ongeacht in welke groep ze komen, de nieuwe pakketsamenstelling een verschraling ten opzichte van het huidige pakket. Mogelijk zijn er goede redenen aan te voeren om ook de jeugd-piramide aan te passen, de COVS ziet hier wel graag dat dit dan geleidelijk gebeurt. Er is geen directe noodzaak om de piramide aan te passen, er is dus ruimte voor een overgangsregeling voor de jeugdscheidsrechters.

 

Reactie op opmerking 3 COVS

In de nieuwe arbitragepiramide worden alle jeugdwedstrijden – dus ook de hoogste A-jeugd – gefloten door scheidsrechters uit de jeugd. Er wordt een nieuwe landelijke jeugdgroep ingericht waarin de bovenste vijf scheidsrechters uit ieder district geplaatst worden. Zij fluiten straks de wedstrijden uit de Ere- en eerste divisie A en B jeugd. De afgelopen seizoenen heeft de voetbalpiramide bij de jeugd de nodige wijzigingen ondergaan en wordt er in de top van de A- en B-junioren gewerkt met neutrale assistent-scheidsrechters. De voetbalpiramide is eerder onder andere door de komst van de 4de divisie bij A- en B-junioren, de Eredivisie bij C-junioren en de 2de en 3de divisie bij D-pupillen gewijzigd. Arbitrage sluit hier met de nieuwe piramide nu beter op aan.

Uitgangspunt bij het opnieuw inrichten van de piramide is dat deze logischer is ingedeeld op het gebied van groepsaantallen, doorstroommogelijkheden en wedstrijdpakketten. Om dit te realiseren en te laten aansluiten bij de wijziging in de top van de piramide, wordt de hele piramide heringericht. In het ene district verandert er wat meer als in het andere district. Echter in de basis blijft het wedstrijdpakket voor scheidsrechters in de meeste gevallen nagenoeg gelijk.

Bij de arbitragepiramide jeugd zal er - gezien de soms grote verschillen in aantallen – ook zeker sprake zijn van een overgangsregeling.

 

Bij COVS binnengekomen vraag 1

Is de kans niet erg groot dat scheidsrechters nu heel vaak per seizoen dezelfde vereniging tegen te komen? Hoe denkt de KNVB dit te voorkomen?

 

Reactie op bij COVS binnengekomen vraag 1

Onze aanstellingen zijn erop gericht om te zorgen voor passende arbitrage. Dat geldt voor het niveau van de wedstrijd, het niveau van de arbitrage, maar is ook van toepassing op reisafstand en het ontmoeten van dezelfde verenigingen. Het zal niet lang meer duren voordat officials echt in een straal van x (afhankelijk van groepsindeling) kilometer aangesteld gaan worden. Nu is er voor scheidsrechters aan de rand van de districtsgrens een “beperking” dat ze één of meerdere kanten niet op kunnen vanwege deze grens. Straks is het mogelijk dat hij ook naar andere richtingen gestuurd wordt waarbij de reisafstand behorende bij de groep intact blijft en er dus over de districtsgrenzen aangesteld kan gaan worden.

Bijvoorbeeld: een scheidsrechter die woonachtig is in Veenendaal wordt momenteel vooral richting naar “links” richting Utrecht gestuurd. Veenendaal ligt in de uiterste zuidoost hoek van het district West I. In de toekomstige situatie kan de scheidsrechter bijv. ook naar Oost en Zuid I. Daarnaast ontstaat er ook variatie doordat scheidsrechters boven pakket worden aangesteld.

Voor scheidsrechters die in de “hoeken van Nederland” wonen zal – indien noodzakelijk en binnen alle redelijkheid – maatwerk worden toegepast. Dat is niet anders dan wat nu gebeurt en zou kunnen betekenen dat de individuele reisafstand wat vergroot moet worden.

 

Bij COVS binnengekomen vraag 2

Er is in de begeleidende brief sprake van ‘aanstellingen op maat’. Wat wordt hier precies mee bedoeld en wanneer komt een scheidsrechter in aanmerking voor een ‘aanstelling op maat’? Komen alle scheidsrechters hiervoor in aanmerking of alleen de scheidsrechters uit het talententraject?

 

Reactie op bij COVS binnengekomen vraag 2

Onze aanstellingen zijn erop gericht om te zorgen voor passende arbitrage. Dat geldt o.a. voor het niveau van de wedstrijd, het niveau van de arbitrage etc. Bij passende arbitrage of aanstellingen op maat kan gedacht worden aan aanstellingen bij topwedstrijden in een klasse. Topwedstrijden zijn niet alleen wedstrijden tussen de bovenste teams op de ranglijst, maar ook wedstrijden aan de onderkant van de ranglijst, derby’s, wedstrijden met een verhoogd risico, beslissingen om de periode etc. Bij het aanstellen van een scheidsrechter bij een topwedstrijd worden diverse factoren meegenomen. Hierbij kan gedacht worden aan ervaring van/met de scheidsrechter, zijn positie op de ranglijst, zijn specifieke competenties, zijn geleverde prestaties in eerdere seizoenen, recensies van rapporteurs / begeleiders / coaches, zijn beschikbaarheid, zijn bezoek aan bijeenkomsten, etc. Alle scheidsrechters (niet aan een leeftijd gebonden) kunnen hiervoor in aanmerking komen als zij – rekeninghoudend met het voorgaande – passen in het profiel van de gezochte scheidsrechter.

 

Bij COVS binnengekomen vraag 3

In de groepen D t/m F lijkt het aantal scheidsrechters veel groter dan het aantal wedstrijden. Komen scheidsrechters nu niet heel vaak op de reservelijst te staan?

 

Reactie op bij COVS binnengekomen vraag 3

Op papier lijkt het inderdaad om heel veel scheidsrechters te gaan. De praktijk van de afgelopen seizoenen heeft uitgewezen dat gemiddeld 25-30% van de scheidsrechters in een groep om moverende redenen niet beschikbaar is om te fluiten. De reservelijsten zijn over het algemeen nagenoeg leeg als het speelweekend aanbreekt. Onze verwachting is dat de beschikbare scheidsrechters over het algemeen altijd wel een aanstelling ontvangen. Het aantal beurten dat een scheidsrechter niet aan de bak komt vanwege een reservebeurt zal niet afwijken van de huidige situatie.

 

Bij COVS binnengekomen vraag 4

Een deel van de scheidsrechters geeft aan teleurgesteld te zijn over deze nieuwe piramide en overweegt te stoppen als het wedstrijdpakket volgend jaar flink achteruit gaat. Wat is de reactie van de KNVB hierop? Hoe wil de KNVB deze scheidsrechters behouden?

 

Reactie op bij COVS binnengekomen vraag 4

Elke verandering kent voor en tegenstanders. De doorgevoerde veranderingen zijn in het belang van het voetbal en de arbitrage in het bijzonder. In het begin zal het wellicht voor sommige scheidsrechters even wennen zijn, maar uiteindelijk verwachten wij dat de meeste scheidsrechters zich ook in de nieuwe situatie prima zullen vermaken bij het uitoefenen van hun hobby. Veranderingen moeten ook een kans krijgen om succesvol te worden. Wij vertrouwen er op dat scheidsrechters loyaal zijn aan hun hobby en de KNVB om de nieuwe arbitragepiramide ook daadwerkelijk een kans te geven.

Uiteraard zullen wij de gevolgen invoering van de piramide monitoren en zo nodig passen wij de piramide aan indien de evaluatie hierom vraagt.

 

Mochten er naar aanleiding van onze beantwoording nog vragen zijn, dan horen wij ze graag.

Met vriendelijke groeten,

 

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND

namens het bestuur amateurvoetbal

Hans Schelling

Manager operations

10 maart 2016 11:15 uur

Scheidsrechter onterecht mikpunt !!

 

Op de website of in een nieuwsbrief van een scheidsrechtersvereniging kan een reactie op de commotie rond de verwikkelingen rond de wedstrijd van Harkemase Boys tegen VVOG van zaterdag 5 maart jl. uiteraard niet ontbreken. Het zal vrijwel niemand ontgaan zijn dat het maken van oerwoudgeluiden door een of meerdere supporters van de thuisclub zelfs de landelijke media heeft wakker geschud.

 

Scheidsrechter Gert Keijl uit Heerde werd besmeurd met pek en veren als degene, die niet adequaat had opgetreden. Gelukkig heeft zelfs de KNVB in een reactie aangegeven dat veel van de kritiek volkomen onterecht en ongefundeerd was.

Toen VVOG-voetballer Biya nauwelijks 4 minuten voor het einde van de wedstrijd de scheidsrechter attendeerde op discriminerende geluiden vanaf de tribune met Harkema-supporters zal niemand hebben gedacht dat het gedrag van een naar later bleek enkele supporter dergelijke gevolgen zou hebben. Immers, in het betaalde voetbal wordt een speciale functionaris van de thuisspelende vereniging verantwoordelijk gehouden voor het gedrag van de supporters. Wanneer onze betaalde collega’s scheldkanonnades, discriminerende spreekkoren of oerwoudgeluiden door de tribunes horen rollen, laat de vierde man aan de stadionspeaker weten dat er even een waarschuwing moet worden omgeroepen. Daarmee is de kous af. Zelfs een hangende Vermeer is klaarblijkelijk geen reden om actie te ondernemen ! Achteraf wordt hooguit door de KNVB een boete opgelegd en krijgen enkele lozers, die met hun stomme kop voor de camera stonden, een stadionverbod van de club. Om bij een volgend incident tot de conclusie te komen dat de betreffende personen toch weer gewoon in het publiek zaten ! Hier gaat het echter om een amateur-wedstrijd ! Daar komt zoiets niet voor, toch?

Pernelly Biya maakt een statement en slaagt er in de media te mobiliseren. Vanzelfsprekend strijdt hij voor een goede zaak. Alle facetten van wangedrag moeten de kop in worden gedrukt en fair play moet niet alleen op het veld, maar zeker ook langs de lijn worden gestimuleerd.

Iedere scheidsrechter, hoe lang zijn ervaring ook is, had moeite gehad deze situatie naar ieders tevredenheid op te lossen.

Staken ? Meestal wordt dat de arbiter door de Bond niet in dank afgenomen. Gezien mijn opmerkingen over vergelijkbare zaken in het betaalde voetbal zal de scheidsrechter bij zijn rapportage weinig steun kunnen verwachten en ook beide clubs zouden het uitspelen van een restant van 4 minuten niet op prijs hebben gesteld.

 

Tijdelijk staken ? Dat was een prima optie geweest ! De wedstrijdcoördinator zou als verantwoordelijke zijn schimmige taak nu eens met overtuiging hebben kunnen vervullen. De beide verenigingen hadden dan samen met de leiding een statement kunnen maken, maar niet over de rug van de scheidsrechter !

 

Een rode kaart aan een opgewonden hulptrainer ? Collega Keijl zegt achteraf spijt te hebben van zijn beslissing om hem van het veld te zenden. Alles valt of staat ook hier met correcte communicatie ! Wanneer er tijd genomen was om gezamenlijk te bespreken, welke mogelijkheden er zouden zijn om de situatie op te lossen en het ongenoegen te beteugelen, was zoveel commotie overbodig geweest. De manier waarop het gesprek wordt aangegaan is essentieel. De scheidsrechter toonde met zijn gang naar de betrokken supportersgroep aan begrip te hebben voor de klacht van de speler. Als clubs moet je hem daarin steunen en niet afvallen. Hoewel geen enkele scheidsrechter hoopt geconfronteerd te worden met dergelijke onverkwikkelijke en onvoorspelbare situaties, toont dit geval maar weer eens zonneklaar aan, dat extra aandacht voor het op een juiste en respectvolle wijze communiceren van het allergrootste belang is voor het sportief laten verlopen van een voetbalwedstrijd !

Als SZO zullen we er alles aan doen om deze vaardigheid bij de scheidsrechters verder te ontwikkelen en in overleg met de voetbalclubs over te dragen.

Wij wensen zowel Pernely Biya als Gerrit Keijl nog een fantastisch seizoen toe.

 

Marco Arnoldus, voorzitter SZO

 

27 februari 2016 11:15 uur

Nodig uit die scheidsrechter !!

 

Zondagavond 7 uur, al dan niet met het bord op schoot: Studio Sport Eredivisie kijken! Maar na een uurtje goed betaalde voetballers bekijken, concluderen de kijkers zelden dat de spelers hun riante salaris echt verdiend hebben. Weinig directeuren zouden blij zijn met werknemers, die zoveel fouten maken.

Een open doelkans missen, een bal compleet verkeerd raken, net een stap te laat komen: het kan natuurlijk allemaal gebeuren. Maar er zijn helaas ook regelmatig spelers, die tegen een gele of zelfs rode kaart oplopen, terwijl dat volstrekt onnodig is! We doelen dan nog niet eens op het euforisch uittrekken van het voetbalshirt na het scoren van een doelpunt, maar het maken van een “kaartwaardige” overtreding bij een ruime voorsprong, op een ongevaarlijke plek op het veld of door de scheidsrechter volstrekt ten onrechte uit te foeteren.

Kaarten die ook in het amateurvoetbal regelmatig worden uitgedeeld. De SZO wil graag met selecties van de voetbalverenigingen in onze regio in gesprek om die zinloze kaarten te voorkomen. Het mes snijdt aan twee kanten: het team heeft minder last van schorsingen in de belangrijke eindfase van de competitie en de speler hoeft geen registratiekosten te betalen, terwijl voor de scheidsrechter en de toeschouwers de wedstrijd plezieriger verloopt en een voorbeeld is van fair play. Zowel AZC als Warnsveldse Boys maakten al gebruik van dit aanbod.

Ook belangstelling voor een zinvol gesprek met de scheids, zonder dat de emoties van de gespeelde wedstrijd invloed heeft ? Neem contact op met de SZO en wij komen langs !

27 februari 2016 10:45 uur

Nike kondigt nieuwe scheidsrechters tenues aan

 

Deze week doken op Facebook de eerste foto’s van de nieuwe Nike scheidsrechters lijn op. Het betreffen de tenues voor het seizoen 2016-2017. Over het algemeen niks nieuws. De afgelopen twee seizoenen is Nike fanatiek bezig geweest met het door ontwikkelen van zijn kledinglijn voor scheidsrechters.

Wat twee seizoenen geleden voor het eerst werd ingevoerd, was het feit dat de amateurscheidsrechters in de gelegenheid werden gesteld om dezelfde tenues aan te schaffen als de scheidsrechters in het betaalde voetbal. Hoewel er in het verleden een duidelijk verschil moest zijn tussen de scheidsrechters in het betaalde voetbal en de scheidsrechters in het amateurvoetbal kwam Nike twee seizoenen geleden met een opmerkelijk besluit. Alle amateur KNVB-scheidsrechters zouden van de bond een geel Nike tenue opgestuurd krijgen in een maat naar keuze. Op deze manier wilde de KNVB de afstand tussen de kleding in het betaalde voetbal en de kleiding in het amateurvoetbal verkleinen. Dat is de KNVB relatief goed gelukt. Steeds meer scheidsrechters lopen in de eerste of tweede generatie Nike shirts.

 

We hebben er iets langer op moeten wachten dan bij de vorige opvolging, maar de nieuwe tenues zijn gepresenteerd aan het grote publiek. Op onderstaande foto zijn de nieuwe tenues te bewonderen. Het meest opvallend is dat er een compleet nieuwe kleur is toegevoegd aan de collectie. Het ‘oude vertrouwde grijs’ heeft plaats gemaakt voor donkerroze. Tevens heeft het gele shirt een fixe make-over ondergaan en lijkt het nu meer neongroen dan geel.

 

22 februari 2016 21:30 uur

Rapportage onder de loep

 

De rapportage is een belangrijk onderwerp binnen de amateur-arbitrage in Nederland. De afgelopen jaren heeft de KNVB stappen gezet om de rapportage aan te passen en verbeter-ingen door te voeren. Ondanks deze verbeteringen speelt er een aantal structurele problemen rondom de rapportage. Het meest in het oog springende probleem is het feit dat er steeds minder rapporteurs zijn en dat scheidsrechters met name in de groepen 3 t/m 5 en de jeugdgroepen per jaar een dusdanig laag aantal rapporten ontvangen waardoor het opstellen van een ranglijst op basis van slechts enkele rapporten geen betrouwbaar beeld meer geeft.

 

Lees hier het hele artikel.

 

22 februari 2016 21:30 uur

Spelregels bij Witkampers

 

Op woensdagavond 3 februari was een delegatie van de SZO aanwezig bij een informatieve bijeenkomst bij de voetbalvereniging Witkampers in het Gelderse Laren. Ons lid Dinand Wichers had als enthousiast kaderlid en assistent-scheidsrechter van het eerste team trainers, leiders, club-scheidsrechters en andere belangstellenden uitgenodigd voor een avond over de spelregels en de toepassing ervan. De belangstelling was goed en de aandacht groot !

Klik voor de rest van het verslag hier.

 

 

SZO-voorzitter Gerrit Pas loodste de aanwezigen in het eerste halfuur bekwaam door de saaie spelregels, door de KNVB inmiddels digitaal verspreid om ruim honderd pagina’s. Toch kon hij een aantal regels nog wel wat verduidelijken, zoals het nut van de cirkels op het speelveld en de verplichte uitrusting. Ook het duidelijke verschil tussen “geel” en “rood” in de regels kwam aan de orde: een gele kaart bij “onbesuisd spel” en een rode kaart bij “buitensporige inzet”. Vanzelfsprekend blijft de waarneming en beoordeling van de scheidsrechter hierbij van doorslaggevende betekenis. Een aantal aanwezigen haalden eigen voorbeelden en hoopten op meer gebruik door de scheidsrechter van “regel 18”.

Zij kunnen natuurlijk niet weten dat een rapporteur bij de beoordeling van een scheidsrechter daar niet blij mee is. Ook is het de vraag of het afwijken van de regels in het algemeen wel zo verstandig is en niet tegen de arbitrage gaat werken.

Na de pauze nam Dolf Versteege het woord over. Aan de hand van actuele filmfragmenten uit het betaalde voetbal werden situaties nader belicht, vaak uit het oogpunt van de scheidsrechter. Beelden over al dan niet buitenspel werden herhaaldelijk getoond en toegelicht. Ook in de afgelopen weken steeds discutabele beslissingen van betaalde collega-scheidsrechters met betrekking tot al dan niet strafbaar hands, werden met de juiste fragmenten besproken. Hierdoor ontstond veel begrip voor de moeilijke positie van de scheidsrechter, die immers (nog) niet de beschikking heeft over videobeelden en herhalingen.

 

Bij het projecteren van de beelden waar ontegenzeggelijk sprake was van buitensporige inzet sloegen veel aanwezigen regelmatig verschrikt de handen voor de ogen. Noppen in scheenbenen, aanslagen op enkels, vliegende tackles passeerden de revue. Vaak met als gevolg een roemloze aftocht van de dader, maar soms ook door een verkeerde inschatting van de scheidsrechter een technisch onjuiste straf. Ook het onderdeel, waar de KNVB aan de hand van beelden toont dat kritiek op de arbitrage ook best sportief kan gebeuren, maakte indruk. Daaruit bleek maar weer eens dat begrip voor de scheidsrechter het voetbalspel alleen maar mooier maken kan. Hopelijk heeft deze informatieavond daaraan een klein steentje bijgedragen.

 

Dinand dankte tenslotte de aanwezigen voor hun aandacht en betrokkenheid en de SZO voor de interessante presentatie. Naast een welverdiend applaus liet hij de SZO-ers niet met lege handen naar huis gaan.

Uiteraard is de Scheidsrechtersvereniging graag bereid vergelijkbare avonden bij de overige voetbalverenigingen in onze regio te houden. Neem hiervoor contact op met onze secretaris.

 

18 februari 2016 20:00 uur

Spot op FAIR PLAY bij AZC-Zutphen

 

Met de promotie naar de tweede klas en het naderende 100 jarig bestaan, timmert de Zutphense voetbalvereniging AZC behoorlijk aan de weg. In een poging de organisatie verder te professionaliseren en te verbeteren, werd ondermeer een fairplaycommissie (FPC) in het leven geroepen, waarin maarliefst drie (oud-)arbiters zitting kregen (Willy Terink, John Nijenhuis en Marco Arnoldus). Het spreekt dan ook voor zich dat het onderdeel arbitrage en fairplay een prominent onderdeel uit maakt van de plannen.

Klik voor de rest van het artikel hier

 

Vanzelfsprekend heeft het bestuur van AZC zich afgevraagd op welke wijze prestatief voetbal gespeeld kan worden, zonder dat er sprake is van extreem veel overtredingen, wangedrag en aanmerkingen op de leiding. De daarvoor ontvangen gele en rode kaarten kostten vereniging en spelers kapitalen aan registratiekosten.

Duidelijk kwam naar voren dat zowel de vereniging als de spelers en de leiding daarin een essentiële rol vervullen. Wie het nog niet weet, maar een scheidsrechter is net een echt mens. Wanneer de arbiter van dienst door de vereniging bij ontvangst aan zijn lot wordt overgelaten, in zijn voorbereiding wordt gestoord, passen en formulieren niet aanwezig zijn, dan gaat zo’n scheidsrechter niet 100 % geconcentreerd en positief het veld in. Dat heeft zeker gevolgen voor het leiden van de wedstrijd, zijn sluimerende irritatie is te herkennen in zijn beslissingen.

Het is dan ook aan de club om de randvoorwaarden te verbeteren: goede ontvangst, rustige ruimte voor kennismaking en administratie, digitaal wedstrijdformulier en passen in orde, vragen naar wensen, bal en vlaggen klaar in de opgeruimde kleedkamer en kennis laten maken met trainers, leiders, assistenten. Door Marco werden bijvoorbeeld goede voorbeelden van de scheidsrechtersverzorging in de rust bij vv. Witkampers getoond.

 

De volgende stap was dat de FPC wilde proberen goed gedrag te bevorderen en te belonen. Voor de pupillen heeft de KNVB daarvoor de “blauwe kaart” ontwikkeld. Teams kunnen tegenstanders met een blauwe kaart belonen, als zij vinden dat er bijzonder sportief wordt gespeeld, een tegenstander een pluim verdient of een leider opvallend sportief coacht. Voordeel is uiteraard, dat de teams ook zelf in de spiegel moeten kijken en het gedrag van de tegenstanders moeten vergelijken met het eigen gedrag.

Probleem voor de FPC is uiteraard dat zij persoonlijk niet alle wedstrijden van AZC-teams kunnen beoordelen en slechts excessen doordringen tot achter de bestuurstafel. Als oplossing is een formulier gemaakt waarin de (club)scheidsrechter en/of de elftalleider van de tegenstander het betreffende team en de randverschijnselen mag beoordelen. Ook met dit formulier toont AZC aan actief bezig te zijn met het stimuleren van fair play.

Uiteraard gelden voor de wedstrijden in de a-categorie andere maatstaven. Vaak is hier een KNVB-scheidsrechter voor aangesteld en gaat het niet alleen om het plezier, maar ook om de punten. Kort na aanvang van het seizoen heeft de FPC gesprekken gevoerd met de selectie. De vraag werd voorgelegd op welke manier het oplopen van gele en zelfs rode kaarten zoveel mogelijk kan worden voorkomen. Speciale aandacht werd gevraagd voor het “herkennen van het type scheidsrechter”. Staat er een jonge, veelbelovende scheidsrechter uit de kweekvijver of het talententraject met achter zich letterlijk een mentor, coach of begeleider, dan zal deze alle overtredingen beoordelen aan de hand van de spelregels en bijbehorende spelstraffen. Is er voor de scheidsrechter een rapporteur aanwezig geldt dikwijls hetzelfde ! Spelers realiseren zich nauwelijks dat wanneer een scheidsrechter nalaat de juiste straf toe te passen, zijn seizoen naar de knoppen kan zijn vanwege de mindere beoordeling ! Het “fluiten in de geest van de wedstrijd” of “die kaart is toch helemaal niet nodig, scheids” kan hem duur komen te staan. Zeker omdat er bij de meeste scheidsrechters nog maar twee a drie rapporten zullen worden gemaakt per seizoen.

Als een ervaren scheidsrechter in het veld staat en zijn voorbereiding is in orde, kun je als speler en trainer zelf ook bijdragen aan een goed verloop van de wedstrijd. Iedere scheidsrechter is bereid tot communiceren op de juiste toon en op het juiste moment, een compliment voor een uitstekende beslissing, een excuus voor een moment van onnadenkendheid, het tonen van begrip bij het overnemen van een wellicht onjuist vlagsignaal van de assistent, doen wonderen ! Wij weten allemaal dat spelers, die niets met een situatie te maken hebben en met veel kabaal van verre afstand aankomen om de arbiter te bekritiseren, makkelijk een kaart incasseren. Hetzelfde geldt voor spelers, die “terugduwen (hij begon …)”, voor een ander de zaak wel even oplossen of voortdurend kritiek uit oefenen, maar zelf geen deuk in een pakje boter schieten. Door de spelers eerst in de spiegel te laten kijken en begrip te vragen, hoopt men dat het gedrag tegenover de leiding zal verbeteren. Ook voor de KNVB-scheidsrechters in de a-categorie is er een formulier, waar aan de arbiter wordt gevraagd feedback te geven op het gedrag van spelers, trainers en leiders en de randzaken bij de club.

Michel Nijdeken floot dit seizoen de Zutphense tweedeklasser al twee keer. Dit vindt hij van het initiatief: “ Het is goed dat een vereniging zich nadrukkelijk bezig houdt met fair play. In de eerste plaats om het plezier in het spelletje te blijven houden, maar het is ook goed om je bewust te zijn van de gevolgen. In het amateurvoetbal heb je veel sneller een schorsing te pakken dan we zien in het betaalde voetbal. Vier gele kaarten is al voldoende voor een wedstrijd rust. Daarnaast wordt bij een rode kaart in de eerste plaats alleen gekeken naar de strafcode. Het aantal wedstrijden representeert niet altijd de aard van de rode kaart. Misschien oneerlijk? Maar het is wel de realiteit. “

Uiteraard wilden we weten of hij persoonlijk al iets heeft gemerkt van de extra aandacht, die de vereniging voor fair play dit seizoen heeft en of er voorbeelden zijn waarop de club zich nog kan verbeteren. “ Absoluut. Ik floot de wedstrijden thuis tegen Wijhe en Stevo. Wat mij opviel was de correcte omgang van de spelers richting de scheidsrechter. Een gele kaart voor praten is snel ‘gepakt’, maar er was voor mij geen enkele aanleiding om die aan AZC te geven. Er is wel een mooi voorbeeld uit de wedstrijd AZC-Stevo. Daarin viel na een uur spelen een rode kaart voor Stevo. Zoals meerdere spelers, was ook doelman van Stevo het niet eens met deze beslissing. Hij komt echter veertig meter zijn doel uitlopen om dit kenbaar te maken. Volgens de richtlijnen is dit een gele kaart, en dus voor mij ook een ABC’tje. Maar vanuit het oogpunt van de club is de actie natuurlijk niet slim en had deze kaart nooit mogen vallen. Voor zover ik mij herinner waren de gegeven kaarten aan AZC-zijde voor voetbalgerelateerde overtredingen. Dat hoort er natuurlijk bij. Per situatie moet je je natuurlijk wel afvragen of de overtreding slim is. Het is dus belangrijk om iedere gele kaart te blijven evalueren en daarbij dus niet alleen naar de ‘code’ te kijken. “

De (oud)scheidsrechters in de FPC houden uiteraard de vinger aan de pols en zullen waar mogelijk de houding t.o.v. de scheidsrechters blijven verbeteren, maar voelen na dergelijke reacties dat ze op de goede weg zijn .

De SZO hoopt dat meerdere verenigingen scheidsrechters nauw betrekken bij het beleid rond de arbitrage. Graag zetten wij onze expertise in om een gedegen beleidsplan te realiseren. Een berichtje naar onze secretaris is voldoende !

 

18 februari 2016 20:00 uur

Week van de scheidsrechter

 

Van zaterdag 3 tot en met zondag 11 oktober 2015 is het weer de Week van de Scheidsrechter. Het uitspreken van waardering naar de scheidsrechters staat deze week centraal. Want de bijna 30.000 scheidsrechters maken het mede mogelijk dat zo veel voetballers wekelijks op het veld van het spelletje kunnen genieten!

 

SCHEIDSRECHTERS BEDANKT!

De KNVB bedankt scheidsrechters onder meer door hen een persoonlijk presentje toe te sturen.

Contact complex

 

Jan Schoenmaker

Beheer accommodatie

 

T. 0575-527616

M. 06-25407773

E. j.schoenmaker@szo-zutphen.nl

 

Het Fluithuus

Damlaan (geen postadres)

Eefde

T. 0575-469227

Copyright @webmaster SZO Zutphen Kevin Weever All rights reserved

Contact bestuur

 

Gertie Brouwer

Secretaris

 

T. 0575-502068

E. secretaris@szo-zutphen.nl