03-12-2018

Aanmelden kan via:

https://knvb-digitaal.sportlink.com/activitydetails.jsp?activityid=13262750

 

Vanuit de SZO zal er gekeken worden of carpoolen mogelijk is.

06-10-2018

Op dinsdag 9 oktober trapte de SZO af met de eerste van drie achtereenvolgende bijeenkomsten bij de Scheidsrechtersverenigingen in de Stedendriehoek ter gelegenheid van de Week van de Scheidsrechter. Om aan te sluiten bij de belangrijkste competenties als prestatieve arbiter werd gekozen voor motivatie, communicatie en weerbaarheid. Dat laatste thema stond centraal bij de SZO.

 

De organisatoren hadden twee ervaren deskundigen uitgenodigd, die in het dagelijks leven veel te maken hebben met stressmanagement. Marchel Turnhout is instructeur bij defensie en verzorgde een fysieke training, terwijl John Elskamp, die de mentale vaardigheden bij politiepersoneel aanleert en vergroot, daarna in Het Fluithuus een interessante presentatie gaf.

SZO-voorzitter Marco Arnoldus heette om half acht de circa 25 aanwezigen van harte welkom. Hij benadrukte het belang van samenwerking tussen de scheidsrechtersverenigingen om alle beginnende scheidsrechters een optimale begeleiding te kunnen bieden. Juist bij de COVS-groepen vinden ze de steun en kunnen ze hun ervaringen delen en vragen stellen. Naast de eigen leden waren er belangstellenden van de beide zusterverenigingen en enkele verenigingsscheidsrechters. Helaas bleken er onvoldoende deelnemers om de fysieke training in twee groepen uit te voeren.

 

Na een korte warming-up werden maarliefst twaalf onderdelen van de speciale training door Marchel uitgelegd en voorgedaan. Na iedere inspanning volgde onmiddellijk een steigerung op het 75 meter parcours met daarna een actieve rust in tempootje 1. Zoals zo vaak bleek dat scheidsrechters slechts een beperkt aantal spieren benutten bij de wekelijkse training, want het extreem aanspannen van buikspieren of armspieren bleek velen te machtig. De trainer benadrukte echter dat je door de oefeningen lekkerder in je vel zit en een positief gevoel geeft bij het leiden van een wedstrijd. Zijn collega John sloot daar bij zijn presentatie op aan. Je vitaliteit heeft ook te maken met voeding en mentale gesteldheid. In een stukje theorie pleitte de mentalcoach voor het zorgen voor persoonlijke effectiviteit. Doelen stellen, visualiseren van je gedrag tijdens de wedstrijd, zorgen voor aandachtscontrole en gedachtecontrole zijn nuttige aspecten van de voorbereiding op een wedstrijd, waardoor escalatie door het ontstaan van conflicten kan worden voorkomen. Uiteraard is zelfreflectie na afloop van de prestatie van wezenlijk belang.

 

Na het interactieve deel en het stellen van vragen was de algemene overtuiging dat het eigen gedrag van de scheidsrechter beslist kan bijdragen aan het de-escaleren van situaties op het veld. Marco gaf in zijn dankwoord echter aan, dat er in het weekend desondanks en ondanks de Week van de Scheidsrechter, toch nog een scheidsrechter een klap met de vlag van een clubassistent had gekregen. Het gezamenlijk maken van een vuist tegen wangedrag blijft dus een van de speerpunten van de scheidsrechtersverenigingen. De beide heren ontvingen naast een envelop en een bos bloemen een welgemeend applaus van de circa 25 aanwezigen.

Tenslotte memoreerde de voorzitter nog twee geslaagde acties van de SZO in het kader van de Week van de Scheidsrechter. Alle bordsponsors van de club ontvingen van de SZO een rode kaart…… ehm, een rode taart voor hun steun in het afgelopen jaar. Daarnaast deden een aantal voetbalverenigingen in de regio mee met het initiatief om de (verenigings-)scheidsrechter en assistenten tijdens deze week een attentie te geven in de vorm van een bedrukte bidon. Onze sponsor PrintXpert uit Deventer en met name bestuurslid Kevin Weever verdienen hiervoor alle lof en onze waardering. Ook sprak hij zijn dank uit aan Job van Bosheide, die namens zijn schildersbedrijf in Voorst de avond financieel sponsorde. Het laatste applaus en eveneens een bos bloemen was er voor Annie Schoenmaker en Hannie Brouwer, die de aanwezigen van een hapje en een drankje voorzagen. Al met al een geslaagde avond en een goede promotie voor de scheidsrechterij!

 

06-10-2018

COVS-groepen Stedendriehoek organiseren unieke activiteit!

In de week van 6 t/m 14 oktober 2018 vindt de jaarlijkse Week van

de Scheidsrechter plaats, georganiseerd door verschillende sportbonden,

waaronder de KNVB.

Deze week is allereerst bedoeld om de vaak ondergewaardeerde

(verenigings)scheidsrechters en assistenten te bedanken voor hun inzet.

De drie COVS-groepen in de Stedendriehoek benutten hem dit seizoen

echter eveneens om alle aangesloten scheidsrechters een optimale start

van de competitie 2018-19 te bezorgen!

De drie meest wezenlijke onderdelen van de voetbalarbitrage komen in drie

achtereenvolgende bijeenkomsten bij de clubs aan de orde.

De Week van de Scheidsrechter wordt zo ook een échte week vóór de scheidsrechter.

 

MOTIVATIE, WEERBAARHEID, COMMUNICATIE

 

Activiteit SZO-Zutphen op dinsdag 9 oktober 2018

We willen natuurlijk allemaal dat het voetbal leuk en gezellig blijft, ook als de belangen groter worden en de spreekwoordelijke lontjes korter. Maar ook daarvoor moeten we de scheidsrechters trainen en opleiden. De avond bij de SZO bestaat uit twee delen en wordt verzorgd door een trainer van de Nederlandse Politie en een instructeur van Defensie. Waar anders is er sprake van een grotere kennis op dit gebied ? Ondanks de veel gehoorde stelling “Voetbal is oorlog” wordt getracht het tegenovergestelde te bereiken. John Elskamp uit Twello houdt zich bij de politie bezig met het aanleren en vergroten van mentale vaardigheden en stressreductie (HeartMath). Marchel Turnhout uit Warnsveld werkt met militairen, die op missie worden uitgezonden en verzorgt in z’n vrije tijd Bootcamps op het SZO-complex. Samen bieden zij een uniek programma WEERBAARHEID, waarvan niet alleen voor sportsituaties gebruik gemaakt kan worden. Na ontvangst met koffie of thee tussen 19.00 en 19.20 uur worden twee groepen gemaakt, waarvan er een begint met de buitentraining en de ander met de presentatie. In de pauze (ca. 20.30 uur), waarin er gelegenheid is om te douchen, wordt vervolgens gewisseld. Ook wanneer je niet (meer) zo sportief kan zijn, is deze avond zeer interessant. Rond 21.30 uur wordt het programma afgerond en kun je onder het genot van een drankje en hapje je ervaringen op en rond het veld met collega’s delen en ontvang je een toepasselijke attentie. Je bent dus van harte welkom in Het Fluithuus, Damlaan 16 te 7211 CJ Eefde.

 

De SZO-activiteit wordt mogelijk gemaakt door:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activiteit DSV Deventer op woensdag 10 oktober

In kantine “De Keurkamp” van de groep Deventer verzorgt Marcel van Schalkwijk een inspirerende en interactieve presentatie over COMMUNICATIE. Dit onderwerp leent zich uitstekend voor een genoeglijke aanpak met handvaten voor het de-escaleren van situaties op het veld. Marcel, zelf scheidsrechter en KNVB-docent, heeft met zijn onderwijservaring enorm veel kennis over dit thema. Het spreekt dan ook voor zich dat de actieve scheidsrechter nieuwe inzichten opdoet, waarvan hij bij zijn wekelijkse wedstrijden kan profiteren. De avond start om 20.00 uur bij DSVenO, Keurkampstraat 3, 7415 DL Deventer.

 

Activiteit SAO Apeldoorn op donderdag 11 oktober

Net als vorig jaar werken de Betaald Voetbal Scheidsrechters mee aan de Week van de Scheidsrechter. Uiteraard stelt de COVS hun medewerking zeer op prijs. Zij symboliseren immers het maximale succes dat een scheidsrechter in het voetbal kan bereiken en zijn een stimulans voor de beginnende spelleider. Met de juiste MOTIVATIE kun je als jonge scheidsrechter veel bereiken. Jochem Kamphuis, veel besproken scheidsrechter in de eredivisie en inmiddels ook actief als VAR, komt naar De Haven in Apeldoorn en zal beslist zorgen voor een geweldige avond, waar hij zijn ervaringen als videoscheidsrechter ongetwijfeld met jullie zal delen. Aan de Boerhavelaan 26, 7326 RW vindt eerst een korte training plaats. De aanvang is gepland op 19.00 uur. Omkleden om kwart voor 7. De presentatie van Jochem start om 20.00 uur.

 

Carpoolen

Vanzelfsprekend hopen we dat veel leden alle drie bijeenkomsten zullen bezoeken. Het is maar eens per jaar de Week van de Scheidsrechter, dus hopelijk heeft het thuisfront begrip voor deze unieke activiteit. Maak gebruik van de mogelijkheden om te carpoolen en samen te reizen. Op de terugweg kunt u dan gezellig nog even napraten over de bijeenkomst.

 

De kracht van samen !

Scheidsrechters staan er vaak alleen voor. De scheidsrechtersverenigingen in de Stedendriehoek bewijzen het tegendeel ! Samen trainen, spelregels oefenen, bijscholingen volgen; het toont aan dat ook een scheidsrechter een teamspeler is. Laten we samen bewijzen hoe belangrijk deze activiteit voor ons is en kom ook naar een of meerdere bijeenkomsten.

 

06-10-2018

Enige tijd geleden opperde de SZO om in het kader van de week van de scheidsrechter een actie op te zetten,

samen met de voetbalverenigingen die donateur zijn van de SZO, om zo de scheidsrechters binnen deze regio in het zonnetje te zetten.

 

v.v. Dieren VV Witkampers SV Sociï, FC Zutphen en VV Voorst hebben positief hierop gereageerd om hier aan mee te werken.

Samen met onze sponsor PrintXpert is er gekeken wat wij zouden kunnen aanbieden als presentje.

Dit zijn bidons geworden die speciaal per club zijn voorzien van een sticker.

 

Door deze actie kunnen bijna 300 scheidsrechters in de regio een presentje verwachten van een van deze clubs.

Hiervoor willen wij natuurlijk de deelnemende voetbalverenigingen bedanken voor het steunen van deze actie.

Ook bedanken wij PrintXpert voor het faciliteren en bedrukken van de bidons.

 

Voor volgend jaar wordt er nog gekeken of een dergelijke actie weer op touw gezet kan worden. Zou het niet mooi zijn als er dan nog meer clubs meedoen aan de actie, zodat nog meer scheidsrechters een speciaal bedankje kunnen krijgen.

30-06-2018

Goede afsluiter SZO-seizoen

Op 23 juni vond de laatste SZO-activiteit van het seizoen 2017-’18 plaats. Een week na de traditionele seizoens-afsluiting bij Marietje en Joop Breukink stond het 48e IJssel- en Berkeltoernooi nog op het programma. De ervaren organisatoren met het beproefde draaiboek zorgden weer voor een voortreffelijk geslaagd toernooi.

 

Onder vrijwel ideale sportomstandigheden werd dit districtsveldvoetbaltoernooi van de COVS-groepen in Oost afgewerkt op de gastvrije accommodatie van de VV Voorst. In totaal hadden zich zeven scheidsrechtersverenigingen ingeschreven, die een halve competitie afwerkten o.l.v. een viertal geroutineerde collega-scheidsrechters. Door de transformatie naar een zeven-tegen-zeven-toernooi kwamen de voetbalkwaliteiten minder tot hun recht als vroeger. Geen lange rushes langs de zijlijn, geen feilloze vrije trappen van buiten de zestien in de kruising of ingewikkelde tactische vondsten van de trainer. Het spel is anders geworden en de sfeer bij de meeste wedstrijden gemoedelijker. Het was dan ook niet verwonderlijk dat de cijfers voor de fairplay bij geen van de teams uiteindelijk lager dan een 7 uitviel.

 

Hoewel het debuut van de jongste speler in het tenue van Nijmegen uitbleef, bevonden zich onder de spelers zowel piepjonge scheidsrechters als vrij belegen collega’s. Hieruit bleek maar weer dat het meedoen belangrijker is dan het winnen!

 

SZO-voorzitter Marco Arnoldus riep in zijn slotwoord de COVS-groepen, die geen team afvaardigden, op om in ieder geval aan het vijftigste toernooi in 2020 mee te doen.

 

Hij bedankte de organisatoren Gertie Brouwer, Jan Heppen, Gerrit Pas en Kevin Weever, leverancier Superrr, medisch verzorger Roel Mellenbergh en gastheer VV Voorst en met name de kantinebezetting hartelijk voor het wederom zeer geslaagde evenement. Een speciaal dankwoordje was er voor de vrijwilligers, die jaarlijks zorgen voor de lunch. Te vaak worden scheidsrechters bij toernooien afgescheept met een zakje geplette broodjes en een kop koffie en daarom hecht de SZO er aan om de maaltijd per team aan tafel te serveren.

 

Ook vroeg hij nadrukkelijk aandacht voor de jaarlijkse verloting. Door het afnemende aantal deelnemers en de reguliere vaste lasten lukt het niet om de financiering alleen met het inschrijfgeld rond te krijgen. De verloting is dus een noodzakelijk kwaad om de kosten te dekken. Gelukkig lieten de spelers en begeleiders de SZO-verkopers niet in de kou staan en konden vrijwel alle enveloppen worden verkocht. Gerrit Pas verdient hiervoor een groot compliment.

 

Natuurlijk tellen bij het toernooi ook de punten. Uiteindelijk werd de einduitslag nog bijzonder spannend en eindigden zowel Deventer als Nijverdal met een gelijk aantal punten. Doordat DSV een beter doelsaldo had ging de eerste plaats naar de Koekstad. Districtsvertegenwoordiger Han Marsman overhandigde de winnaar tevens de Theo van Rossumwisselbeker. Gerard Harmelink reikte namens de scheidsrechters Visser, Van den Berg en Leushuis de belangrijkste beker van het toernooi uit. Hij memoreerde dat de sportiefste ploeg een score van maarliefst een acht en een half behaalde. De groep Arnhem ging dan ook met de welverdiende beker naar huis.

 

In de marge van het toernooi huldigde het bestuur van de SZO de leden, die op 20 juni te horen kregen dat zij promoveerden. Kevin Weever gaat zelfs zowel als scheidsrechter als assistent een stap hoger, Jan Willem Wesselink, Daan Beckers, Maurice Smelt en Rodney Huijbrechtse (zaalvoetbal) kregen eveneens positief bericht. Ze ontvingen een klokje in de vorm van een scheidsrechtersfluit.

 

Met de wens dat alle scheidsrechters gaan genieten van een welverdiende vakantie en zich optimaal weer voorbereiden op het nieuwe voetbalseizoen, werd het 48e IJssel- en Berkeltoernooi rond vijf uur afgesloten.

 

Kijk voor de foto's in het foto album

 

Lees hieronder het verslag van onze trainer / coach:

 

Ook dit jaar waren voor dit 7-tegen-7-toernooi de velden van VV-Voorst afgehuurd.

Toen ik om ca. 9.30 uur aankwam, was de organisatie druk bezig de laatste puntjes op de i te zetten. Gertie Brouwer en Jan Heppen hadden echter alles onder controle en Gerrit Pas had weer een prachtig gevulde prijzentafel geregeld voor de verloting. Er hadden zich 7 teams aangemeld hetgeen betekende dat we 6 keer “aan de bak” moesten. We hadden een brede selectie maar die bleek achteraf hard nodig omdat voetballen toch wel energie vergt van andere spieren dan bij een wedstrijd fluiten. Roel Mellenbergh kon gelukkig de medische post weer bezetten en was voornamelijk druk in de weer met ijszakken voor de lichte kneuzingen; Roel bedankt!

 

Onze selectie bestond uit Kevin Weever, Niek Wouters, Rodney Huijbrechtse, Roland Kok, Michel Nijdeken, Ward van Deurzen, Thijs Eijkelkamp, Jan Willem Wesselink, Maurice Smelt en last but not least good old Peter Rudolph. Samen met Frits Heimensen mocht ondergetekende dit gezelschap deze dag in het gareel houden.

 

De eerste wedstrijd was het al gelijk raak tegen de DSV uit Deventer.

Aangezien Prem Lachman, onze vast goalie, vandaag verhinderd was, werd Niek onder de lat gepositioneerd en dat deed hij absoluut niet onverdienstelijk! Ward was attent en kreeg 2 goede kansen; helaas geen doelpunt. Na een goede redding van Niek werd het toch al snel 1-0 voor SDV. Nadat ook een schot van Michel helaas niet het gewenste resultaat opleverde, was het DSV die na enkele missers bij ons achterin 2-0 aantekende. Een goed schot van Jan Willen en een misser van DSV brachten geen verandering meer in de eindstand.

 

Daarna was onze naamgenoot uit Zwolle aan de beurt.

Eerst weer een goede safe van Niek. Maurice komt in een goede schietpositie maar vergeet de trekker over te halen. Ward scoort echter wel na goed doorgaan van Thijs. Na een supermooie aanval via Kokkie krijgt Ward weer een goede kans; tot onze spijt geen score. Helaas konden we niet voorkomen dat Zwolle nog 2x scoorde en verloren we met 1-2. Peter moest inmiddels al afhaken met een spierblessure.

 

De laatste wedstrijd voor de lunch was tegen Nijmegen.

Twee schoten van Ward. Prima redding Niek. 100% kans Ward uit een hoekschop. Kevin grijpt net op tijd goed in. Niek redt nog een keer goed; eindstand 0-0.

 

Een kwartiertje later konden we aanschuiven voor een prima verzorgde lunch. Dames bedankt voor de inzet!

 

Na het middagdutje konden we de schoenen weer aantrekken voor Enschede. Kevin, Thijs en Jan Willem weten het doel niet te vinden. Kevin raakt de paal. Jan Willem, Michel en Ward laten 3-0 op het scorebord verschijnen. Na nog een goede redding van Niek maakt Ward er 4-0 van. Jammer dat het nog 4-1 werd. Kijk, dat geeft de burger moed!

 

Arnhem was de volgende opponent. Ze hadden tot dan toe alles nog verloren dus dat werd een piece of cake! Niets bleek minder waar. Thijs treft dan wel nog de paal. Maar na een redding van Niek wordt het snel 0-2. Ward gaat goed door en maakt de aansluitingstreffer. Daarna Ward even net niet, maar wel 3-1 voor Arnhem na een snelle aanval over rechts. Rodney had ons inmiddels verlaten voor andere verplichtingen in Lochem.

 

De laatste wedstrijd was tegen Nijverdal.

Thijs weet de paal nog een keer te raken en Niek maakt en klein slippertje; 0-1. Na een mooie aanval door het midden schiet Jan Willem recht op de doelman. Daarvoor had hij ook al een kansje. Nadat Maurice onderuit was geschoffeld, schoot Michel uit de vrije trap die door Ward opzij was gelegd, tegen de doelman op. Eindstand 0-1.

 

Na afloop bedankte voorzitter Marco Arnoldus de organisatie voor hun vele werk en de scheidsrechters voor de perfecte leiding. Roel Mellenbergh werd bedankt voor de medische verzorging en een afgevaardigde van VV Voorst mocht als dank voor de dag een mooie wedstrijdbal in ontvangst nemen.

Han Marsman, oud voorzitter COVS Oost reikte de Theo van Rossumbeker uit aan DSV uit Deventer. Groep Nijverdal eiste de tweede plek op en nemen volgend jaar deel aan de NK.

Scheidsrechter Gerard Harmelink reikte tenslotte de Fair Play cup uit aan Arnhem. Onze jongens eindigden fraai op plek twee.

Wij als het voetbalteam van SZO Zutphen hebben een erg leuke en gezellige dag gehad en bedanken iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt en in ben er van overtuigd dat volgend jaar dezelfde spelers zich weer aan zullen melden.

 

Dolf Versteege

 

30-06-2018

SZO-flyer Juni

30-04-2018

Hidayet Kiliccan tijdens de wedstrijd getroffen door hersenbloeding.

Na afloop van het weekend struinen talrijke collega’s het net en de beschikbare kranten af naar berichten over de arbitrage. Heus niet alleen om de zo mogelijk eigen recensie te beoordelen of als leedvermaak het verslag van een correspondent of verslaggever over de scheidsrechter van dienst te lezen, maar uit oprechte belangstelling.

Tijdens de wekelijkse training maakte Bas ons opmerkzaam op een foto van ons lid Hidayet Kiliccan in de Gelderlander, die zorgzaam door een verzorgster van het veld werd geholpen, nadat hij zijn wedstrijd GVA tegen OSC plotseling moest staken. Vanwege de zomerse omstandigheden vermoedde men waarschijnlijk dat de scheidsrechter door de hitte onwel was geworden, gezien de liefdevolle paraplu die hem de nodige schaduw verschafte.

 

Uiteraard heeft onze hoogst empathische trainer en bestuurslid Gertie Brouwer hem nog dezelfde week gebeld, maar trof slechts zijn zoon thuis. Zijn vader heeft namelijk tijdens de tweede helft van de wedstrijd een hersenbloeding gehad en verblijft in het ziekenhuis in Nijmegen, verklaarde hij.

Hidayet is daar meteen geopereerd. Gelukkig is de operatie geslaagd en herkent hij zijn familieleden al weer. Ook zijn er voorlopig geen aanwijzingen op uitvalsverschijnselen. De prognose is dat hij nog een week of twee in het ziekenhuis zal moeten blijven.

De sympathieke scheidsrechter van 58 jaar was een regelmatige bezoeker van onze trainingen en ook op de dinsdag voor de fatale wedstrijd trok hij nog ferm z’n sprintjes mee. Het is dus een ontzettende schrik voor alle SZO-ers. Hopelijk knapt hij snel op en kan hij volgend seizoen weer gewoon zijn wedstrijden op zowel zaterdag als zondag fluiten. Uiteraard besteedt de vereniging op gepaste wijze aandacht aan zijn ziekte. Ook de KNVB laat via Adriaan Inia weten hem inmiddels een bos bloemen te hebben gestuurd en met hem mee te leven.

 

Namens trainingsgroep en bestuur in ieder geval van harte beterschap!

30-04-2018

SZO Paasbingo

Door de overtuiging dat het kampioenschap PSV slechts kan ontgaan, wanneer Jan Heppen niet bij iedere thuiswedstrijd op de tribune zit, moest het organiserende duo noodgedwongen opnieuw aangevuld worden met Milou Scheltes. Haar vrouwelijke touche en creativiteit zorgt iedere keer weer voor een spectaculaire prijzentafel.

 

Net na achten kon bingomaster Andre Scheltes de bezoekers welkom heten op deze traditionele paasbingo van de SZO. Ondanks dat de recessie achter de rug is en de meesten weer wat ruimer in de poen zitten, deelde hij mee dat de SZO besloten had het inleggeld niet te verhogen. Voor 5 euro per kaartje speelde iedereen voor alle acht ronden mee. Er waren weer vele bekende gezichten, maar gelukkig ook weer een aantal nieuwe deelnemers. In een tijd waarin het houden van tradities welhaast een schande is, blijft het plezierig dat we kunnen rekenen op een aantal vaste SZO-families. Zowel ouders, kinderen als kleinkinderen genieten steeds zichtbaar van de spanning en het

ophalen van de prijzen. Het “trio” stelt hun komst dan ook zeer op prijs, waarbij de gezelligheid een stuk belangrijker is dan de financiële opbrengst van deze activiteit. Door voordelig in te kopen en dankzij belangeloze sponsoring worden de potentiële winnaars verrast door de prachtige cadeaus.

 

Dit jaar waren de deelnemers overigens uitermate gul en werden absurd veel bingokaartjes verkocht. De opbrengst van deze avond overtrof al onze verwachtingen en wordt uiteraard weer voor komende activiteiten van de SZO benut. Zorg dus dat u er dan ook weer bij bent !

Bij de aftrap was er meteen al voor (bijna) iedereen prijs en kon men thuis in een shaker een verse dressing proberen te maken. Ook aan de natuurfreaks was gedacht en kon een blender met vers fruit worden gewonnen en diverse solarlampen. Natuurlijk kan een paasbingo niet zonder chocoladepaaseieren, paaskippen en –hazen. Ook meer dan honderd verse eieren stonden klaar voor de gelukkige winnaars.

 

Om de dorst te lessen was er een limonaderonde en werden tientallen setjes sorbetlepels uitgedeeld. Prachtige vazen met tuinplantjes werden vergezeld van bakjes lentebolletjes, die grif aftrek vonden. Opnieuw was er een fantastische hoofdprijs in de vorm van twee enorme Superrr-levensmiddelenpakketten.

 

Op zijn eigen onnavolgbare wijze loodste Andre ons door de acht rondes, terwijl Annie en Jan Schoenmaker tussendoor de inwendige mens uitstekend verzorgden. Superrr bedankt, allemaal !

08-03-2018

SZO paaseieren zoeken

 

Op een ongebruikelijke Tweede Paasdag kwamen een groot aantal ouders en grootouders naar Het Fluithuus om hun kroost te laten genieten van deze eeuwenoude paastraditie. Omdat de KNVB met ingang van dit seizoen de Eerste Paasdag als officiële speeldatum heeft aangemerkt, moest onze activiteit een dagje uitwijken. Gelukkig kon een groot deel van de vaste bezoekers een plekje op de agenda vrij maken en konden Gertie en Jan ruim 10 kinderen inschrijven.

 

Zoals gebruikelijk opende Gertie de bijeenkomst met het welkom heten van alle aanwezigen. Of de kleine toehoorders veel van de rest van zijn toespraak zullen hebben meegekregen, is de vraag want zij zaten te popelen om onder leiding van Hannie een paaseierbakje te gaan knutselen. Na het kleuren en plakken werd het bakje gevuld met heerlijk zacht gras, zodat de gevonden eitjes in een zacht bedje gevleid konden worden. Met het fraaie resultaat geklemd in de hand volgden de kunstenaars Gertie en Gerard naar buiten voor een zoektocht in het bos. De Paashaas bleek zowel eitjes te hebben verstopt voor de jongste als de oudere kinderen. Gelukkig waren er voldoende opa’s en oma’s aanwezig om er voor te zorgen dat de kleinkinderen geen enkel eitje lieten liggen. Een rondje om de dikke boom bleek vaak al voldoende voor een flinke buit.

 

Met een goed gevuld bakje keerden ze dan ook trots terug uit het bos en kon Annie hen trakteren op een pakje drinken. Terwijl de laatste energie van een aantal stoere jongens wegvloeide op het voetbalveld, dankte Gertie namens de organisatoren de leden, donateurs en belangstellenden voor hun komst. Met een doos paaslekkers en een paashaas vertrok iedereen daarna voldaan weer naar huis in de overtuiging dat zij ook volgend jaar weer present zullen zijn! Zelfs de allerkleinsten van dit jaar zullen dan merken dat ze dit jaar nog behoorlijk werden afgescheept met een banaan of een korstje brood.

 

Organisatoren en aanwezigen bedankt en tot volgend jaar!

08-03-2018

Verslag ALV 2018

 

Op donderdag 1 maart vond de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering plaats. In een slechts matig bezet Fluithuus heette voorzitter Marco Arnoldus de aanwezigen van harte welkom. De lijst met afmeldingen bleek helaas langer dan de presentielijst. De griepepidemie, voorjaarsvakantie en werk eisten hun tol. Een speciaal woord van welkom was er voor onze erevoorzitter Gertie Nijkamp, de ereleden Jan Schoenmaker en Andre Scheltes, de voorzitter van de SAO Rene Bijen en Jan Simmelink, die de Scheidsrechters Begeleiding in zijn portefeuille heeft namens de KNVB.

 

In zijn openingswoord memoreerde Marco het feit dat de SZO dit jaar al 85 jaar bestaat. “Steeds dichter naderen we het eeuwfeest, waarvan we ons nog maar moeten afvragen of we dat persoonlijk nog mee zullen maken. Niet alleen zijn een aantal van jullie al in de herfst van het leven aangeland, maar óf en hoe de scheidsrechtersvereniging het ultieme jubileum zal halen, is verre van een uitgemaakte zaak.

Wie garandeert dat hij over 15 jaar nog in deze regio woont, over een goede gezondheid beschikt en wie nog actief is als scheidsrechter. Er zijn zoveel aspecten, die meespelen bij de toekomstvisie van de SZO, dat we als bestuur geen decennia vooruit kijken.”

Toch huurden we ons prachtige sportveld voor 10 jaar en zijn de opstallen ons eigendom. De kosten worden met de onderhuurders Phoenix, Gelre Cricket en Oranje-Zwart Mooiweervoetbal gedeeld. Met hen zijn inmiddels duidelijke en toekomstbestendige afspraken gemaakt.

De voorzitter blikte tevreden terug op 2017. We kunnen trots zijn op een aantal uiterst geslaagde activiteiten, diverse scheidsrechters deden weer een stap in de richting van een geslaagde carrière en veel verenigingen in onze regio profiteerden van onze arbiters bij hun oefenwedstrijden en toernooien. Toch was niet alles goud wat blinkt !

Het plan om opnieuw een eigen Technisch Weekend te organiseren werd afgeblazen wegens gebrek aan deelnemers; op enkele trainingsavonden werkten alleen alle actieve SZO-bestuursleden zich in het spreekwoordelijke zweet en de belangstelling van andere COVS-groepen en verenigingsscheidsrechters voor onze openbare FIFA-testen viel tegen.

 

Vervolgens vroeg hij aandacht voor de leden en hun familieleden, die te maken kregen met langdurige blessures en gezondheidsklachten. “Sommige moesten zelfs afscheid nemen van hun geliefden en voelen het gemis nog sterk”, gaf hij aan. Afgelopen herfst overleed ook de naamgever van de IJssel- en Berkeltoernooi beker Theo van Rossum. Staand herdachten de leden hen een ogenblik in stilte.

 

Na de gebruikelijke vaste agendapunten schetste Marco het gevoerde beleid en keek vooruit op 2018. “Het afgelopen verenigingsjaar kunnen we eigenlijk heel goed recapituleren met een blik op de KNVB-“Week van de Scheidsrechter” in oktober:

een interessante lezing van Betaald Voetbal-collega Jochem Kamphuis in het Fluithuus, een professionele training in de vorm van de FIFA-conditietest, de aanwezigheid van verschillende clubscheidsrechters en scheidsrechterscoördinatoren van donateurverenigingen en volop aandacht in de krant en op social media.

Het spreekt voor zich dat wij dit beleid in 2018 krachtig willen voortzetten.

•Wij proberen door presentaties bij de voetbalverenigingen en via de media voetballiefhebbers een prachtig alternatief te bieden voor het trappen tegen een balletje op zaterdag of zondag bij “Bal op ’t dak 7” en proberen talentvolle, jeugdige verenigingsscheidsrechters persoonlijk te benaderen met de lopende actie: “De SZO geeft de clubscheidsrechter een rode kaart”!

We zullen dit jaar in navolging van de KNVB ook meer aandacht besteden aan het werven van vrouwelijke scheidsrechters.

•We hebben de training geprofessionaliseerd om onze ambitieuze jonge SZO-scheidsrechters en assistenten de mogelijkheid te geven aan de strenge KNVB-conditie-eisen te voldoen, zonder de recreatieve collega’s tekort te doen.

•We hebben het oefenen van de spelregels na de training geïntensiveerd en gemoderniseerd om te zorgen dat iedere SZO-er in staat is om het maximale aantal punten op de spelregeltest te halen.

•We zijn regelmatig in het nieuws geweest met onze wervingsacties voor verenigingsscheidsrechters, eind van het jaar nog met de SZO-oliebollentest.

Het lukt echter helaas nog onvoldoende om alle voetbalverenigingen over te halen een scheidsrechterspresentatie te organiseren. Slechts wanneer een oud-scheidsrechter een rol speelt bij de activiteitenplanning krijgt de SZO klaarblijkelijk de aandacht die ze verdient, zoals bij de openingsactiviteit van het jubileumjaar van Spcl. Lochem afgelopen maand.

Wel kunnen we belangstellenden gelukkig verwijzen naar een aantrekkelijke en actuele website “szo-zutphen.nl”, waardoor zij inzicht krijgen in het bloeiende verenigingsleven van de SZO.

 

Ook dit jaar zullen we proberen de Week van de Scheidsrechter weer een echt hoogtepunt te laten worden. Al onze donateurverenigingen zijn al gevraagd om mee te doen aan een actie om in die week alle scheidsrechters in onze regio te waarderen met een toepasselijk cadeautje. Er zijn ook al contacten gelegd met verschillende Betaald Voetbal Scheidsrechters. Ook dit keer zullen we weer nadrukkelijk de aandacht van de media zoeken in de hoop dat veel voetballiefhebbers de stap naar de arbitrage of de SZO eindelijk gaan maken”, aldus de voorzitter.

“Het bestuur heeft zich gerealiseerd dat een verjonging niet alleen voor de continuïteit noodzakelijk was. Wij zijn dan ook blij dat niet alleen Nick Wenneker, maar ook Kevin Weever bereid is gevonden zitting te nemen in het bestuur. Dankzij de inbreng van Nick en Kevin kon het bestuur al heel wat van de zojuist genoemde activiteiten realiseren. Samen met Michel is de jeugd in het bestuur nu goed vertegenwoordigd en dat betreft dan niet alleen de leeftijd, maar ook de ambitie om het hoogst haalbare te bereiken binnen de arbitrage.

Om de opbouw van het bestuur zo evenwichtig mogelijk te laten zijn is ook gezocht naar een veertiger. We zijn blij dat Wim Snelders uit Brummen bereid is gevonden om ook zitting te nemen in ons bestuur, ondanks het feit dat hij als conducteur onregelmatige werktijden heeft en ook vanavond niet aanwezig kon zijn”.

Marco snapt de vraag of een achtkoppig bestuur niet teveel van het goede voor een kleine vereniging is ?

Hij vindt van niet, want in het bestuur zijn volgens hem nu ervaring, oneindige clubliefde, expertise, enthousiasme en motivatie verenigd ! “Hopelijk treffen jullie deze ploeg ook de komende jaren nog even enthousiast achter deze bestuurstafel aan!” riep hij uit.

“We zijn er ook trots op dat we alle leden en gasten kunnen ontvangen op ons fraaie sportcomplex, zo hartelijk verzorgd door Annie en Jan Schoenmaker.

Aan de uitstraling is afgelopen jaar veel aandacht besteed. Er is een informatiebord gekomen voor de fietsers en wandelaars, die zich afvroegen door wie dat veld eigenlijk gebruikt werd. Er werd een rij keurige sponsorborden geplaatst om de uitstraling en inkomsten van de vereniging te vergroten. Ook dit jaar gaan we door met het onderhouden van onze eigen accommodatie. Zo hebben de ereleden toegezegd de kosten van een print te zullen dragen met foto’s uit het rijke SZO-verleden om de voormalige ramen van de kleedkamer mee op te sieren en hopelijk volgt de trainingsgroep dat voorbeeld. We streven er uiteraard naar de rij sponsorborden nog verder uit te breiden”.

Als eigenaar van de opstallen moeten we een financiële buffer opbouwen om tegenslagen het hoofd te kunnen bieden, hield hij de leden voor. Nadrukkelijk wordt de hulp van alle leden ingeroepen! Iedere sponsoring is welkom, of het nu van Wolters Tweewielers is, die de plaat in het fietsenrek bekostigde, of de plaatselijke bakker, bloemist of kroeg, die genoegen neemt met een vermelding op de website. Wij leveren maatwerk voor iedere belangstellende en grijpen ook alle mogelijkheden aan om nieuwe bronnen aan te boren, zoals de Coop-statiegeldactie van de vestiging in Zutphen.

Overigens waarschuwt de ervaren bestuurder dat niet al het geld mag wegvloeien aan het in stand houden van de accommodatie. De verenigingsactiviteiten verdienen ook voldoende budget.

 

Het bestuur is teleurgesteld in het feit dat het Technisch Weekend afgelopen jaar helaas moest worden afgelast wegens onvoldoende deelname. Het minimum van 15 deelnemers werd net niet gehaald. De gekozen accommodatie en het programma waren echter aantrekkelijk genoeg en daarom zoeken we opnieuw naar de meest geschikte datum om een nieuwe poging te wagen om 15 enthousiaste en gemotiveerde deelnemers te kunnen inschrijven. Hij riep de betreffende leden op het Technisch Weekend dit keer de prioriteit te geven die het waard is en geen andere afspraken aan te nemen om te bewijzen dat een goede scheidsrechter er alles aan doet om goed getraind en met de juiste bagage de wedstrijden te gaan leiden.

Afgelopen jaar heeft er overleg plaats gevonden tussen de SZO en de scheidsrechtersverenigingen in Apeldoorn en Deventer. Door het organisatorisch verdwijnen van het districtsbestuur van de COVS dreigde het onderling overleg van de verschillende groepen weg te vallen. Met de SAO en DSV is afgesproken zoveel mogelijk samen te werken door activiteiten voor elkaars leden open te stellen, samen scheidsrechterscursussen te faciliteren, materialen aan elkaar ter beschikking te stellen en samen een stem te hebben richting de KNVB. Het bezoek van medewerker Lennert Fledderus van de KNVB Noord-Oost was hiervan een voorbeeld en heeft de eerste resultaten opgeleverd, constateerde Marco.

 

De wegens vakantie uitgestelde huldiging van Sjaak Pikkert, die inmiddels ruim een halve eeuw lid is van de SZO, bood de voorzitter de gelegenheid terug te kijken op de realisatie van het Fluithuus. Het bestuur was destijds sterk gemotiveerd om een eigen stek te krijgen en slaagde er met vereende krachten in een prachtige accommodatie op te bouwen. Bijna 40 jaar houdt de afrastering, die mede door Sjaak persoonlijk werd gelast, al stand.

Na het opspelden van de versierselen die horen bij het 50-jarig lidmaatschap benoemde Sjaak de reden, dat hij al die tijd lid is gebleven van de scheidsrechtersvereniging. Al die tijd is hij zich bewust gebleven van het feit, dat hij jeugdige scheidsrechters steunde bij het verbeteren van hun persoonlijke ontwikkeling en indirect hun maatschappelijke carrière. Door het fluiten leer je omgaan met mensen en regels hanteren, eigenschappen die je uitstekend kunt gebruiken in je verdere leven. Met een instemmend applaus en een bos bloemen nam hij weer plaats bij z’n generatiegenoten.

Zoals gebruikelijk werd trainer Gertie Brouwer in het zonnetje gezet. Al jarenlang verzorgt hij naar volle tevredenheid de wekelijkse training van de scheidsrechters. We gunnen hem alleen wekelijks een ruimere opkomst. Een waardebon en een bos bloemen voor Hannie vergezelden hem naar Voorst.

Tenslotte werden Annie en Jan Schoenmaker in het zonnetje gezet. Niet alleen vormen zij samen de symbolische kurk waarop de vereniging drijft, ook de niet aflatende inspanningen om het Fluithuus en de kleedkamers er fraai en goed onderhouden uit te laten zien oogsten veel waardering en respect. Dikwijls vragen de bestuursleden zich zuchtend af: “Wat moeten we toch zonder Jan en Annie!” Gelukkig is dat nog lang niet aan de orde en werd onze kantinebeheerder weer voor de komende srie jaar in het bestuur benoemd. Annie kreeg uiteraard een bos bloemen van de nieuwe SZO-sponsor bloembinderij Myosotis.

 

 

Jan Simmelink gaf aan dat hij de sfeer bij de SZO altijd zeer gemoedelijk vindt en ieder jaar graag komt. Hij riep de actieve scheidsrechters op zich tijdens de wedstrijd en na afloop als een bondsofficial te gedragen. De KNVB werd geconfronteerd met arbiters, die spelers discrimineerden en waarvan het gedrag onacceptabel was. Hij riep de scheidsrechters op zelf het goede voorbeeld te geven en indien nodig de eigen Sceheidsrechters Begeleider te informeren. Deze laatste heeft een belangrijke rol in de begeleiding van de scheidsrechters en zij doen hun uiterste best om het voor een ieder zo goed mogelijk te doen, aldus Jan.

Met de oproep om ervoor te zorgen dat het 85-jarig jubileum niet het laatste zal zijn, hamerde Marco de vergadering, die in een recordtempo werd afgewerkt, letterlijk af. Een aantal uurtjes werd er nog gezellig nagetafeld, hetgeen de andere vergaderingen nimmer mogelijk was. Door de snijdende en extreme kou gingen de bezoekers vervolgens tevreden naar huis.

08-03-2018

GESLAAGDE SZO-WINTERACTIVITEIT MET BIG QUIZ

 

Op zaterdag 24 februari waanden de bezoekers van de jaarlijkse winteractiviteit van de SZO zich in een heuse tv-studio. Talrijke schermen, geluidsboxen en mengpanelen vormden het decor van de voor de tweede maal in successie door Kevin Weever en Nick Wenneker perfect georganiseerde bijeenkomst. Zowel de jonge leden als de oude garde met hun partners hadden de weg naar de Damlaan gevonden. Daar kregen ze een programma met afgeleiden van voormalige televisietoppers voorgeschoteld. Omdat de organisatoren duidelijk rekening hadden gehouden met de kritische opmerkingen van vorig jaar waren alle bezoekers na afloop vol lof!

 

Presentator Nick Wenneker opende met een welkomstwoord, terwijl de meesten nog genoten van een kopje koffie met een soesje. “De computer” bleek verantwoordelijk voor de indeling van de aanwezigen in 4 groepen van zes. Mogelijke bezwaren werden zo handig omzeild en noodzaakten zowel jongere als belegen groepsleden optimaal gebruik te maken van ieders mogelijkheden en expertise. Deze waren hard nodig bij de spelletjes, die Kevin samen met Nick voor ons in petto hadden. Dit jaar geen moeilijke vragen over spelregels, de identiteit van scheidsrechters of de uitslagen van Champions Leage-wedstrijden, maar eigentijdse dilemma’s met goede en verkeerde antwoorden, juiste en onjuiste stellingen, meer-keuze-vragen en hilarische opdrachten.

 

De beide bedenkers hadden geput uit het rijke amusementsverleden van de Nederlandse televisie en daar prachtige fragmenten bij gezocht. Onverwachte kwaliteiten kwamen naar voren bij het omschrijven van trefwoorden, bijvoorbeeld door Jan-Willem , het uitbeelden van voorwerpen en het tekenen op een whiteboard. Het puntenverschil tussen de groepen liep extreem op bij het spel, waarbij geraden moest worden naar de naam van een BN-er aan de hand van een aantal cryptische omschrijvingen. Binnen enkele seconden lepelde Jolante de naam van Gordon op, terwijl de naam van de sidekick van Paul de Leeuw in Mooi! Weer de Leeuw Adje (Arijan van Bavel) helaas twee en een halve minuut ongeraden bleef door de groep van Bas. De afwisseling hield iedereen echter tot het uiterste gemotiveerd. De spannende puntentelling deed de rest en zorgde ervoor dat ieder groepje veel lol beleefde aan de grappige spelletjes.

Na de laatste ronde, waarbij muziekfragmenten van titel en artiest moesten worden voorzien, de uitslag bekend werd gemaakt, beloonden de deelnemers Nick en Kevin spontaan met een gewaardeerd en bewonderend applaus. De trotse winnaars gingen met een doos smakelijke “liefdeszoenen” naar huis.

 

Het vele voorbereidende werk op internet en computer heeft beslist gezorgd voor een unieke en zeer geslaagde SZO-activiteit, waarvan de professionaliteit en gedrevenheid van Nick en Kevin afdroop.

Onze kantinebeheerder Jan Schoenmaker verraste iedere aanwezige na de prijsuitreiking met een smakelijke schaal amuses. Ook dit keer werd de winteractiviteit afgesloten met de traditionele Bingo van Gertie Brouwer. Tientallen gadgets en weggevertjes werden schijnbaar willekeurig uitgedeeld, terwijl Hannie de bingocijfertjes vakkundig opsomde. Onze jongste scheidsrechter Daan Brouwer ging er met het kaaspakket van de Kaasboer uit Voorst vandoor en kon samen met z’n tweelingbroer blij met de prijs door de donkere nacht terug naar Eefde.

 

Rest ons Nick Wenneker, Kevin Weever, Annie en Jan Schoenmaker en Hannie en Gertie Brouwer te danken voor de organisatie en alle aanwezigen voor hun enthousiasme en gezelligheid.

 

 

 

22-01-2018

Beste szo-leden,

Op zaterdag 24 februari 2018 organiseert de SZO wederom een spetterende winteractiviteit.

Vorig jaar hebben Kevin Weever en Nick Wenneker de invulling aan deze avond gegeven.

De feedback vanuit het aanwezige publiek was erg positief. Daarom hebben Kevin en Nick aangeven dit jaar wederom een spetterende winteractiviteit te willen organiseren.

Wij nodigen u van harte uit om op zaterdagavond 24 februari onze winteractiviteit bij te wonen.

U bent welkom vanaf 19.15 uur. ‘The big quiz’ zal om 20.00 uur daadwerkelijk losbarsten. Wederom met vernieuwende vragen en nieuwe spelelementen.

Wij zien u graag op zaterdag 24 februari in het Fluithuus!

U kunt zich opgeven bij Gertie Brouwer, of het formulier hiernaast invullen.

E mail: G.Brouwer4@chello.nl

Telefoon 0575-502068

 

Op 18 januari bezocht de medewerker Scheidsrechterszaken van het KNVB district Noord-Oost Lennert Fledderus het clubhuis van de Deventer Scheidsrechtersvereniging op uitnodiging van de drie COVS-groepen in de Stedendriehoek. Sinds de fusie van de beide districten en de stoelendans van medewerkers is deze 25-jarige Steenwijker het eerste aanspreekpunt voor de scheidsrechters.

Omdat de eerste maanden van de competitie allerminst vlot verliepen, was er veel behoefte aan een persoonlijke toelichting van het district. Gelukkig reageerde men in Zwolle positief op de uitnodiging van diverse scheidsrechtersverenigingen.

 

Al snel na de start van de nieuwe competitie 2017-2018 klonk kritiek op de wijze waarop bellende scheidsrechters te woord werden gestaan. Inmiddels hebben de medewerkers, gezien de verstommende kritiek, de toon aangepast en is een betere communicatie mogelijk.

Desondanks klagen veel collega’s tijdens de clubavonden over het gebrek aan kennis van de gevoeligheden van de scheidsrechter bij de aanstellingen. Niet onterecht balen scheidsrechters van het herhaalde malen plaatsen op de reservelijst, het neermalen aanstellen bij dezelfde vereniging, vaak binnen een korte periode of de onmogelijkheid om met plausibele redenen van wedstrijd te ruilen. In aanloop van de bijeenkomst werden de leden opgeroepen nadere vragen in te sturen.

 

Mede naar aanleiding van deze vragen had Lennert een presentatie voorbereid. Het beleid van de KNVB is gericht op het verbeteren van de kwaliteit ten opzichte van de kwantiteit. De medewerkers en aanspreekpunten van het Bondsbureau in Zwolle werden voorgesteld. Hij is zelf scheidsrechter en KNVB-docent. Vervolgens lichtte hij uitvoerig toe hoe moeilijk het is om wekelijks de wedstrijden te koppelen aan de juiste scheidsrechter. De aantallen per groep blijken zelden voldoende om niet noodgedwongen een arbiter uit de naaste groep door te schuiven. Bij de aanstelling dient ondermeer rekening te worden gehouden met het door de KNVB vastgestelde maximum aantal kilometers.

Door het gebrek aan rapporteurs staat een regelmatige beoordeling van de scheidsrechters onder druk. De aangewezen SB (Scheidsrechtersbegeleider) moet zijn protegés enkele malen per jaar gaan zien. Om de beschikbare rapporteurs optimaal in te kunnen zetten, is er voor gekozen dat scheidsrechters vanaf Groep G kunnen aangeven of zij rapportage willen of niet. Zij kunnen dan niet degraderen, totdat is gebleken dat de scheidsrechter het niveau niet meer aan kan. Zij kunnen echter ook niet promoveren!

Duidelijk is dat alleen de scheidsrechters, die ambities hebben om hoger te gaan fluiten dan Groep G om rapportage moeten vragen. Van hen wordt aan het eind van het seizoen een rangschikking opgesteld, waarbij de hoogst geplaatsten promoveren en de onderste groep degradeert. De halfjaarlijkse tussenstand wordt overigens binnenkort weer toegezonden.

 

Fledderus, overigens familie van de bekende Heracles-speler, lichtte vervolgens de “maatwerkaanstellingen” toe. Uit alle wedstrijden worden wekelijks de risicowedstrijden, spannende derby’s en belangrijke topduels uitgefilterd en met de hand aangesteld, aldus de voormalige sportdocent. Vaak worden daarbij ook neutrale assistenten aangewezen. Scheidsrechters, die meedraaien als topper in hun groep krijgen deze aansprekende duels. Deze scheidsrechters worden ook bij voorkeur aangesteld voor de bekerwedstrijden in de laatste rondes.

Helaas maakte hij niet duidelijk welke wedstrijden en het aantal wedstrijden per weekend er op die wijze worden aangesteld. Zolang dat nergens zichtbaar wordt, blijven twijfels bij de scheidsrechters aanwezig.

 

Het feit dat scheidsrechters, die vanuit de reservelijst een na-aanstelling krijgen, vervolgens weer meteen op de reservelijst worden geplaatst, levert veel kritiek op. De betreffende scheidsrechter fluit dan dikwijls niet in z’n eigen pakket en helpt de weekenddienst uit de brand. Volgens de KNVB-medewerker ligt dat aan het computerprogramma, dat signaleert dat de scheidsrechter in zijn reserve-weekend gewoon heeft gefloten ! Hij belooft er nog eens naar te kijken. Opmerkingen over de praktische consequenties van het digitale wedstrijdformulier werden ook door Lennert “meegenomen”. Het feit dat verenigingen na afloop van een wedstrijd niet voor een correcte begeleiding van de arbitrage zorgen, omdat het formulier door de scheidsrechter al is afgehandeld, kan niet door de KNVB worden opgelost, maar is een aandachtspunt voor de clubs.

 

Ook het feit dat scheidsrechters in een competitie meerdere malen bij dezelfde club komen wordt toegeschreven aan het gebruikte computerprogramma. De software houdt rekening met diverse factoren als wedstrijdpakket, maximale afstand, blokkades e.d. Zoals zo vaak wordt hierbij vergeten dat de software is ontworpen volgens de voorwaarden en eisen van de opdrachtgever. Als daarin vermeld zou staan, dat iedere scheidsrechter maar maximaal twee keer per seizoen bij een bepaalde club mag fluiten, wordt dat door het programma uitgevoerd. Als aangegeven wordt dat eerst binnen een bepaalde straal rond de woonplaats op niveau moet worden aangesteld, kan dat worden geprogrammeerd.

Mocht er iemand bij de SZO overigens aspiraties hebben om een praktisch voorbeeld wiskundig uit te werken, horen we dat graag. In mijn Groep F bijvoorbeeld kan ik worden aangesteld bij vier derde-klas poules en de Reserve Hoofdklasse, zo’n 60 verenigingen dus. De KNVB beperkt mijn aanstelling eenzijdig tot maximaal 60 km. Zouden er dan statistisch onvoldoende clubs overblijven om mij iedere week bij een andere vereniging te laten fluiten ? Welke student gaat er los op deze kwestie ?

Melden via de SZO-App.

Tenslotte riep Lennert de aanwezigen op ten allen tijde het juiste emailadres van de KNVB Noord-Oost te gebruiken. Wanneer een mail gestuurd wordt aan het individuele mailadres van een medewerker bestaat namelijk de mogelijkheid dat die vraag niet tijdig wordt beantwoord, omdat de collega’s niet in elkaars postbussen kunnen komen. Stuur alle mail dus naar

noordoost-scheidsrechterszaken@knvb.nl

Ondanks het feit dat er op bepaalde gebieden nauwelijks duidelijkheid werd verschaft en een aantal vragen uit de zaal niet relevant waren, was het erg plezierig om kennis te maken met onze nieuwe KNVB-medewerker Lennert Fledderus.

 

Marco Arnoldus

16-01-2018

BEELD 2018: VERTROUWEN ONDANKS ZORG

 

Op zondag 14 januari organiseerde het bestuur de traditionele nieuwjaarbijeenkomst. Voorzitter Marco Arnoldus wenste iedereen een voorspoedig 2018 en sprak de hoop uit te spreken dat het jaar zowel jezelf als je naasten een goede gezondheid zal brengen en het figuurlijke of zelfs letterlijke lot je goed gezind zal zijn. Ondanks de matige opkomst genoten de groepjes volop van de door Dolf Versteege uitgezette puzzeltocht, mede dankzij het prettige wandelweer. Het genieten bleef voortduren tijdens het zeer smakelijke en uitgebreide stamppottenbuffet van Annie en Jan Schoenmaker. Gespreksstof was er voldoende na de toelichting van Dolf over de juiste route en instinkers. Rond een uur of zes vertrok iedereen met de maag gevuld en een positief gevoel.

 

Tijdens zijn nieuwjaarsspeech memoreerde Marco het feit dat de SZO dit jaar 85 jaar bestaat. “Het groepje scheidsrechters dat in 1933 de SZO oprichtte, zal zich niet hebben kunnen voorstellen, dat we anno 2018 een eigen sportcomplex compleet met reclameborden en onderhuurders hebben. In de afgelopen 85 jaar waren we een echte vakbond voor voetbalscheidsrechters in onze regio. Bij de voetbalclubs hebben we de belangen van de arbitrage onder de aandacht proberen te brengen en waren we regelmatig een luis in de pels van de voetbalbond. De laatste jaren proberen we de verenigingsscheidsrechters te interesseren voor de SZO, zoeken we steeds meer de publiciteit in de media om nieuwe scheidsrechters te werven, hebben we de training geprofessionaliseerd door maandelijks de officiële FIFA-conditietest te programmeren, oefenen we de spelregels structureel na de training met filmfragmenten en schriftelijke vragen en bovenal proberen we de sfeer in het Fluithuus na training en tijdens onze activiteiten voor iedereen supergezellig te maken.”

 

Uiteraard heeft het bestuur ook zijn zorgen. De opkomst bij deze toch altijd zeer gewaardeerde activiteit is zelden zo laag geweest, ondanks dat een aantal vaste bezoekers hun redenen hadden om afwezig te zijn. Het benadrukt het feit dat de SZO een zeer kleine vereniging is. “Net als de andere COVS-groepen is er helaas geen enkele sprake van een structurele groei, integendeel!” somberde Marco. “Het spreekt voor zich dat we ervoor moeten zorgen dat de doelstelling van onze scheidsrechtersvereniging steeds gerealiseerd wordt. We timmeren aan de weg, ondermeer bij de voetbalverenigingen die dit jaar 100 jaar bestaan: Spcl. Lochem en AZC. We werken samen met de overige groepen in de Stedendriehoek om van elkaar te kunnen leren en profiteren. We promootten de Week van de Scheidsrechter met een clinic van betaald scheidsrechter Jochem Kamphuis. We gaan met setjes rode en gele kaarten op zoek naar talentvolle clubscheidsrechters. We hebben een prachtige website en professionele publicaties.

En we proberen een gezonde begroting te realiseren ondermeer door nieuwe financiële bronnen aan te boren, zoals de fraaie reclameborden langs het veld en deel te nemen aan de statiegeldactie van de Coop aan de Weg naar Laren in Zutphen.”

Hij riep de leden op om hun lege flessen of kratjes gewoon op het Fluithuus af te geven, zodat de Coop de statiegeldbijdrage kan verdubbelen.

 

Hij vindt het essentieel dat het bestuur ervoor zorgt dat alle geledingen binnen de club zich gehoord en begrepen voelen: zowel de ambitieuze en talentvolle jonge scheidsrechters en assistenten als de collega’s die voor hun plezier wekelijks hun wedstrijdjes fluiten; zowel de senioren, die er maar niet mee op kunnen houden en de rapporteurs nog herhaaldelijk verbazen als de oud-scheidsrechters, die hun hart verpand hebben aan de SZO, die een belangrijke rol in hun leven heeft gespeeld of nog steeds speelt. Daarom is er besloten het bestuur uit te breiden en te verjongen!

Tijdens de afgelopen Algemene Ledenvergadering is mandaat gegeven om een vervanger te zoeken voor Roland Kok. Marco constateerde verheugd dat zich niet één maar zelfs twee jonge leden zich beschikbaar hadden gesteld en het bestuur wel gek zou zijn om tussen hen een keus te maken. Zowel Nick Wenneker als Kevin Weever zullen op de komende jaarvergadering dus worden voorgesteld als nieuw bestuurslid.

Vanzelfsprekend wordt ook nadrukkelijk aan de continuïteit van het bestuur gedacht.

Afgelopen jaar bestond het bestuur voor 80 % uit 60-plussers. Door de komst van Kevin en Nick is de gemiddelde leeftijd behoorlijk is gedaald. Toch wil het bestuur graag een afspiegeling zijn van de SZO-ledenopbouw. Daarom is Wim Snelders uit Brummen gevraagd om ook zitting te nemen in het SZO-bestuur. Wim heeft weliswaar onregelmatige werktijden als conducteur bij de NS, maar hij gaat kijken welke mogelijkheden hij heeft en welke functie hij kan gaan vervullen.

De voorzitter wenst de drie aankomende bestuursleden veel succes en hoopt dat alle aanwezige leden op de algemene ledenvergadering van 1 maart a.s. er ook weer zijn. “Wij besturen de SZO met enthousiasme en gedrevenheid voor jullie en leggen daarvan graag verantwoording af. Daarnaast presenteren we onze nieuwe plannen en activiteiten en kunt u meepraten en denken over het beleid”, zegt hij uitnodigend.

Uiteraard vraagt hij ieders aandacht voor de volgende activiteit van de SZO. Op zaterdagavond 24 februari is de spetterende BIG QUIZ in het Fluithuus geprogrammeerd. Net als afgelopen jaar kan iedereen verzekerd zijn van een professionele organisatie en een spannend verloop. “Zorg dat je er bij bent en nodig ook je partner en SZO-vrienden uit” roept Marco uit.

Met dankwoorden aan Dolf en Wilma Versteege voor de geslaagde activiteit en Jan en Annie Schoenmaker voor de gastvrijheid en catering wordt het officiële gedeelte afgerond. De leden onderstrepen hun dank met een welgemeend applaus. Typerend voor de grote verbondenheid bleek de opbrengst van de “vrijwillige bijdrage” voor de consumpties en het buffet. Een welkome verrassing, waarmee niet alleen de penningmeester en kantinebaas verguld is! Hartelijk dank aan alle gulle bezoekers!

 

 

10-01-2018

Jan Willem van Essen zaalvoetbaltoernooi 2018

 

Zaterdag 6 januari jl. deden we mee aan dit toernooi, georganiseerd door de SZO Zwolle. De laatste keer dat we hieraan deelnamen was in 2014 dus we waren verheugd dat we weer een team op de been hadden gekregen. We gingen met het volgende sterrenteam op pad naar de sporthal op sportcomplex “De Venen” in Kampen: Jan-Willem Wesselink, Michel Nijdeken, Niek Wouters, Ward van Deurzen, Roland Kok, Prem Lachman, Thijs Eijkelkamp en ons jongste lid Daan Brouwer. Roel Mellenbergh werd weer bereid gevonden om de medische verzorging op zicht te nemen deze dag. Mooi dat zijn gezondheid dat weer toeliet! Ondergetekende mocht proberen de neuzen één kant op te krijgen en dat kostte gelukkig erg weinig moeite deze dag.

 

De eerste wedstrijd was tegen de SDO uit Doetinchem. Het gehele toernooi stond onder leiding van 2 scheidsrechters waarvan de ene het spelletje goed begreep en de andere helaas een wat minder. Aangezien wij op een na allemaal veldmensen zijn was het even moeilijk om de spelregels onder de knie te krijgen. Scheidsrechter 1 ging daar prima mee om en gaf derhalve eerst even een corrigerende waarschuwing maar daar in tegen begon zijn collega onmiddellijk met kaarten en strafminuten te gooien.

 

Prem moest al snel in actie komen en binnen 2 minuten had Ward zonder enige waarschuwing al zijn eerste gele kaart met bijbehorende 2 minuten uitsluiting te pakken omdat je blijkbaar minimaal 5 meter van een intrap vanaf de zijlijn verwijderd moet zijn. Enkele tellen later was Roland Kok aan de beurt omdat zijn forse inzet ook afgekeurd werd; ook geel en 2 minuten. 5 tegen 3 was wel wat te veel van het goede en het werd na toch nog een tijd met hand en tank verdedigen 1-0 voor SDO. Deze voorsprong bleef er tot aan het eind en onze kansen op de sportiviteitsbokaal waren tot een minimum geslonken.

 

Daarna was SAO Almelo aan de beurt. Ondanks een missertje achterin weet Prem het doel schoon te houden de eerste minuten. Dan komen we toch op achterstand na enige onkunde en een slimme hoekschop; 0-2. Ook kon 3-0 niet voorkomen en had het schot op de paal van Thijs het tij ook niet meer kunnen keren.

 

Wedstrijd 3 SZO Zwolle. Een klein slippertje achterin betekent al snel 0-1 voor Zwolle. Wij herpakken ons echter snel en Michel laat 1-1 aantekenen. Helaas werd zijn fraaie schot snel daarop door de doelman tot hoekschop verwerkt. Ward laat er echter geen gras over groeien en maakt er 2-1 van.

In het eindsignaal loopt Roland zijn 2e gele kaart op maar dat mocht niet meer deren; de eerste punten in de pocket!

 

SDO Deventer is de laatste opponent. Jan Willem wil in trappen en wordt door onze vriend getrakteerd op een gele kaart en 2 minuten. De intrap was(onterecht) de andere kant op. Onze supporter Bas Tenberge was inmiddels ook gearriveerd en liet zich niet geheel onbetuigd zoals wij Bas wel kennen. Ook Deventer ontving dezelfde disciplinaire straf maar wist ons verdiend te verslaan met 0-3.

Ondanks het matige resultaat hebben we met elkaar toch een erg gezellige dag gehad en was de sfeer onderling uitermate goed. Spelers en Roel bedankt voor de gelligheid, de tijd en de inzet!

Aan de verloting een mooi vleespakket en een lekkere fles wijn overgehouden!

 

Dolf Versteege

 

FIFA-OLIEBOLLEN-TEST 2018

 

Nog maar nauwelijks twee dagen in het nieuwe jaar stond de officiële FIFA-conditietest op kalender van de SZO.

De organisatie van onze maandelijkse conditietest vreesde dat er deze keer minder deelnemers zouden zijn dan gewoonlijk.

Het feit dat er bij het voetbal een lange winterstop geldt, mensen op kerstvakantie zijn, griep hebben of actief bij het zaalvoetbaltoernooi in de Waltakke remt de opkomst in januari altijd behoorlijk. Om meer belangstellenden te interesseren werd een ludieke activiteit na afloop georganiseerd en in de media bekend gemaakt.

 

Helaas bleek de verwachting juist en waagden slechts rond de tien sporters zich onder miserabele weersomstandigheden op het doorweekte veld aan de Damlaan. Van de zustergroep Apeldoorn zette voorzitter René Beijen zijn beste beentje voor.

 

In navolging van de jubilerende AD-oliebollentest proefden onze leden de smakelijke baksels van bakkers uit Zutphen (Bakkerij Van Rooijen en Bakker Leo Ebbers), Brummen (Bakker Teeselink), Twello(In de Soete Suijkerbol) en Hengelo G (Bakker Hengelo van ons oud-lid Rob Oplaat). Zelfs de buren van het jongste SZO-lid Daan Brouwer uit Eefde hadden hun bollen ingestuurd. Joost Vennink bracht de restanten van de nieuwjaarsbijeenkomst van Café Pico en ook Nick bracht bollen en flappen uit Vorden mee. Allen wilden ze graag meewerken aan het leuke initiatief en hun medewerking werd uitermate gewaardeerd.

 

Als kritische recensenten proefden de aanwezigen bollen met en zonder rozijnen, krenten, noten en sukade. Al na de eerste bol werd de rest noodgedwongen gehalveerd om alles te kunnen proberen. Bij gebrek aan een oven ontstond een rij voor de magnetron om de lekkernijen op te warmen.

 

Naast de verschillen in smaak was er vooral veel aandacht voor het “exterieur”. Op de schalen lagen ronde, platte en grillig gevormde exemplaren te smeken om verorberd te worden.

Een behoorlijk aantal bleven echter onaangeroerd, maar werden onder dankzegging mee genomen naar huis om ook familieleden te laten proeven van de smakelijke lekkernijen van deze jaarwisseling. De uiteindelijke conclusie was dat alle oliebollen een uitstekend alternatief vormden voor de gebruikelijke frituurhapjes.

 

Wij bedanken de deelnemende bakkers hartelijk voor hun belangeloze medewerking.

 

 

 

 

Contact complex

 

Jan Schoenmaker

Beheer accommodatie

 

T. 0575-527616

M. 06-25407773

E. j.schoenmaker@szo-zutphen.nl

 

Het Fluithuus

Damlaan (geen postadres)

Eefde

T. 0575-469227

Contact bestuur

 

Gertie Brouwer

Secretaris

 

T. 0575-502068

E. secretaris@szo-zutphen.nl

 

Copyright @webmaster SZO Zutphen Kevin Weever All rights reserved