Piepvlaggen - Tenue's lenen

De SZO probeert optimale randvoorwaarden te scheppen voor het optimaal presteren van haar leden bij hun wedstrijden. Naast de wekelijkse conditietraining en de beschikbaarheid van noodzakelijke accessoires op het complex aan de Damlaan, biedt de SZO ook de mogelijkheid diverse materialen te lenen. Wij hebben de beschikking over enkele complete tenue-sets, elektronische vlaggen voor assistent-scheidsrechters en presentaties voor instructieavonden bij donateur-verenigingen. Alle leden van de SZO kunnen van deze unieke service gebruik maken. Om de procedure zo goed mogelijk te laten verlopen zijn enkele richtlijnen opgesteld en is een coördinator aangesteld. Met hem kunt u via het aanvraagformulier op de website contact opnemen, als u gebruik wilt maken van een van de materialen van de SZO.


De volgende randvoorwaarden zijn leidend bij het gebruik maken van de materialen van de SZO:

•Een aanvraag kan uitsluitend via het formulier op deze pagina

•De volgorde van binnenkomst van de aanvragen is niet leidend

•De materialen zijn beschikbaar voor alle SZO-leden

•Bij de aanvraag van sets en vlaggen is de aangestelde scheidsrechter leidend

•De elektronische vlaggen en tenue-sets worden alleen gebruikt bij neutrale assistenten

•Bij de eerste keer gebruik van de materialen van de SZO, tekent de aanvrager een

overeenkomst waarin vastgelegd is dat er voorzichtig en correct met de materialen wordt

omgesprongen, dat deze tijdig, gereinigd en ikn nette staat worden teruggebracht en dat

de aanvrager aansprakelijk is voor verlies en vernieling.

•De materialen dienen de eerstvolgende trainingsavond na de wedstrijddag geretourneerd

te worden bij het Fluithuus

•Indien de materialen zowel op zaterdag als ook op zondag gebruikt worden door SZO-leden

zullen zij verplicht worden naar elkaar toe om in goed overleg de materialen aan elkaar

over te dragen. De laatste gebruiker is verantwoordelijk voor het retourneren (zie vorige

randvoorwaarde) van de materialen bij het Fluithuus.


Indien er meerdere verzoeken voor hetzelfde weekend zijn bepaalt de coördinator de prioriteit aan de hand van de volgende criteria. Een trio SZO-scheidsrechters heeft de voorkeur, vervolgens een wedstrijd van een SZO-scheidsrechter bij een van de donateur-verenigingen en tenslotte de weging van het belang en niveau van de wedstrijd. Nacompetitie- of beslissingswedstrijden, plaatselijke derby’s of  aansprekende duels zijn immers de kers op de taart van iedere scheidsrechter en een optimale uitrusting draagt bij aan een maximale concentratie en beleving. In iedere andere situatie zal de coördinator naar eer en geweten een toewijzing aan een SZO-lid doen, dit kan inhouden dat er SZO-leden teleurgesteld moeten worden. Vanzelfsprekend zal er naar gestreefd worden dat een situatie als deze niet zal voorkomen.


Het bestuur van de SZO vraagt haar leden met nadruk de hieronder beschreven tips met betrekking tot het juist gebruik van de elektronische vlaggen goed door te lezen en op te volgen. Voor alle informatie kunt u terecht bij onze coördinator Nick Wenneker.


Vlaggen / Kleding aanvragen:


Vul hieronder het formulier in om de aanvraag compleet te maken:



 
 
 
 
 
 
 
 

Tips bij het gebruik van de piepvlaggen

 

Aangezien er weinig SZO-leden in het verleden hebben gewerkt met elektronische

(of ook wel ‘piepvlaggen’ genoemd) willen wij een aantal tips geven die het gebruik van de vlaggen kan bevorderen en tevens de onderhoudskosten kankunnen beperken. Deze tips zijn:


•Zorg ervoor dat u de ontvanger goed bevestigd. Hierbij is het noodzakelijk om de band te bevestigingen op de mouw van een ondershirt en niet op uw blote bovenarm! Op deze manier blijft de band in een goede conditie. Tevens is het net zo hygiënisch.

•Maak de ontvanger op zo’n manier vast dat hij in ieder geval 45 minuten stevig blijf zitten. Een tip hierbij is om een ondershirt te gebruiken met lange mouwen en deze mouwen op te stropen en over de ontvanger te doen. Zo kan de ontvanger geen kant op en voorkomt u dat u geforceerd moet lopen, omdat de ontvanger afvalt of dreigt af te vallen.

•Zorg ervoor dat de ontvanger aan staat. Deze zet u aan door de knop een aantal seconden vast te houden. De ontvanger geeft vervolgens een hoorbare melding dat hij aan staat.

•Zorg ervoor dat de goede assistent de goede vlag heeft. Elke vlag maakt een ander piepsignaal op de ontvanger. De ene vlag maakt namelijk een hoger geluid dan de andere vlag. De achterliggende gedachten is dat de 1e assistent-scheidsrechter vaak aan de kant staat met het meeste publiek. Het is dus van belang dat deze assistent de vlag heeft met de hardste en hoogste pieptoon.

•Zorg ervoor dat de vlaggen na de wedstrijd weer netjes worden opgeborgen en dat de ontvanger weer uit staat. U zet de ontvanger op dezelfde manier uit als dat u hem aan heeft gezet. U houdt de aan en uit knop een aantal seconden vast. Er klinkt opnieuw een geluid wat betekend dat de ontvanger uit staat. Dit kunt u controleren. Als u nu op de knop van een van de vlaggen drukt trilt alleen het handvat van de vlag. Dit is normaal! De ontvanger moet geen geluid meer maken. In dat geval staat de ontvanger uit en kunt u de vlaggen opbergen.

•Zorg ervoor dat de handvatten van de vlaggen goed zijn schoongemaakt! Doe dit nooit onder de kraan of onder de douche. Afnemen met een licht vochtige doek is geen probleem, het liefst een droge schone doek of handdoek. Indien u de vlaggen schoonmaakt met een licht vochtige doek, moet u ze vervolgens altijd droogmaken met een droge, schone doek.

•Zijn de vlaggen gebruikt tijdens een regenachtige wedstrijd zorg er dan goed voor dat de vlaggen/handvatten goed droog zijn. Dit voorkomt in een later stadium schimmel en problemen met elektronica binnen in de ontvanger en in de vlag. 

 

Namens de SZO wensen wij u veel succes en plezier met de vlaggen. Maak er zo optimaal gebruik van. Vraag ook uw assistenten om tips. Als u op pad moet met assistenten die bij de KNVB de functie van assistent-scheidsrechter iedere week vervullen, hebben zij vaak meer ervaring met de vlaggen. Zij hebben handige tips. Maak hier gebruik van.


Contact complex


Jan Schoenmaker

Beheer accommodatie


T.  0575-527616

M. 06-25407773

E.  j.schoenmaker@szo-zutphen.nl


Het Fluithuus

Damlaan (geen postadres)

Eefde

T. 0575-469227

Contact bestuur


Gertie Brouwer

Secretaris


T.  0575-502068

E.  secretaris@szo-zutphen.nl


Copyright @webmaster SZO Zutphen Kevin Weever All rights reserved