UNIEK TECHNISCH WEEKEND SZO-ZUTPHEN

21-01-2020

Of de SZO-formule voor het organiseren van een Technisch Weekend voor voetbalscheidsrechters écht uniek is in scheidsrechtersland, is niet bekend, maar in ieder geval staat vast dat deze leerzame en tevens gezellige activiteit opnieuw een enorm succes is gebleken. Voor het tweede jaar in successie organiseerde de Scheidsrechtersvereniging Zutphen en Omstreken een weekend met als doel haar actieve scheidsrechters en assistenten voor te bereiden op het belangrijke tweede deel van de voetbalcompetitie. Met een bezoek aan een wedstrijd, het observeren en evalueren van de prestaties van een arbitraal trio, een pittige fysieke training en het oefenen van de spelregels werden rond de vijftien actieve arbiters klaar gestoomd voor een frisse start na de winterstop.

 

Rond de vijftien actieve scheidsrechters en assistenten uit de regio Zutphen verzamelden zich op vrijdagavond 10 januari bij stadion De Vijverberg om De Graafschap te zien spelen tegen Jong Utrecht. Gewapend met een observatielijst focusten de amateurscheidsrechters zich op de prestaties van hun collega’s. De scheidsrechters beoordeelden in de eerste plaats de prestaties van arbiter Laurens Gerrets, terwijl de SZO-assistenten met name letten op de samenwerking en communicatie tussen scheidsrechter en assistenten langs de lijn. Na afloop vond een “meet and greet” plaats in een zaaltje van het stadion. Daar werden de eerste ervaringen uitgewisseld.

 

De volgende ochtend analyseerde scheidsrechter Gerrets, die uit Capelle aan de IJssel komt en inmiddels een jaar of zes op dit niveau fluit, zijn verrichtingen aan de hand van wedstrijdfragmenten en de headset-communicatie. Met name zijn beslissing om een strafschop toe te kennen aan Jong Utrecht leverde veel stof tot discussie op. De scheidsrechter, die onlangs landelijke bekendheid verwierf door de wedstrijd Den Bosch-Excelsior te staken wegens discriminerende teksten vanaf de tribune, gaf toe zelf behoorlijk getwijfeld te hebben. Tot overmaat van ramp geven ook de beelden geen uitsluitsel, zodat de twijfel voortduurde. Duidelijk is dat een Graafschap-speler onvoorzichtig inglijdt in een poging een Utrechter van scoren af te houden, maar of hij zijn tegenstander ook echt raakt, is niet zichtbaar. De verdediger zet zijn actie in buiten het strafschopgebied, maar of de overtreding ook nog wordt doorgezet binnen de lijn van het zestienmeter gebied is twijfelachtig. Toch is de juiste beslissing van de arbiter van essentieel belang: buiten de zestien betekent het immers een directe vrije trap en rode kaart, binnen het beruchte gebied krijgt de dader slechts geel, maar kan de tegenstander een strafschop nemen. Ondanks de aanwezigheid van alle kenners blijft het enig juiste antwoord achterwege.

De betaald voetbalscheidsrechter gaat tijdens een presentatie in op de veel bekritiseerde nieuwe spelregel met betrekking tot hands. Hoewel de filmbeelden vaak overduidelijk zijn, is de VAR of de KNVB-scheidsrechterscoördinator naderhand niet in staat een eensluidend oordeel te vellen. In ieder geval kunnen de voetbalverenigingen in de SZO-regio ervan op aan dat de scheidsrechters vanaf nu uitstekend op de hoogte zijn van de regel en de toepassing van handsgevallen. Met betrekking tot de waarneming moeten ze echter nog steeds op het blote oog vertrouwen.

 

 

Op zaterdagmiddag vond een pittige training plaats op het kunstgras van Warnsveldse Boys. De talentvolle scheidsrechter en assistent- Kevin Weever uit Vorden had gezorgd voor een afwisselend parcours, waarbij alle vaardigheden voor scheidsrechters aan de orde kwamen: duurloop, sprint, intervaltraining. Na de oefeningen en de verfrissende douche keerden de meeste deelnemers terug naar de logeerlocatie in Harfsen. Dankzij de sponsoring van Ribhouse Texas in Voorst werd hen een smakelijk spareribsmenu voorgeschoteld. Een aantal scheidsrechters namen ‘s avonds de finalewedstrijden van het zaaltoernooi van De Waltakke voor hun rekening, terwijl de rest spelregels oefenden aan de hand van videobeelden en een uitdagende sportquiz voor de kiezen kregen.

 

Op zondagochtend werd het weekend afgesloten met een flinke wandeling, waarbij het technisch Weekend uitgebreid werd geëvalueerd. De conclusie dat Kevin Weever en Gerrit Smelt als organisatoren alle lof verdienen en dat de logeerboerderij Oltvoort een prima en goed geoutilleerde locatie is, werd al snel getrokken.

 

Ondanks dat het lastig was om in de korte winterpauze een weekend te plannen, waarbij alle scheidsrechters vrij zijn van het leiden van een wedstrijd, kijken we terug op een geslaagd Technisch Weekend. Daarnaast mag het inschrijfgeld de leden niet afschrikken van deelname en ondanks het feit dat het SZO-bestuur deze activiteit als prioriteit ziet, is het budget uiteindelijk beperkt. Ook is niet ruim tevoren bekend is, welke scheidsrechter er voor een vrijdagavondwedstrijd in de omgeving wordt aangesteld en of hij bereid is om mee te werken. Dankzij de bereidwilligheid van scheidsrechtersbaas Dick van Egmond van de KNVB in Zeist lukte het een kwalitatief vergelijkbaar vervolg te geven op het Technisch Weekend 2019 met Rob Dieperink. Het is plezierig dat beide betaald voetbal scheidsrechters enthousiast  hebben aangegeven de opzet en setting zeker voor herhaling vatbaar te vinden en er bij de voetbalbond op aan te dringen ook volgend jaar weer hun medewerking toe te zeggen. Dat er ook volgend jaar weer een Technisch Weekend van de SZO zal komen lijkt vanwege de goede reacties welhaast een vaststaand feit. Hopelijk schrijven zich dan ook enkele verenigingsscheidsrechters in voor deze uiterst leerzame activiteit.

Het bestuur bedankt tenslotte onze leden Gerrit en Kevin, BV-organisatie De Graafschap en Niek Wouters, het arbitrale kwartet o.l.v. Laurens Gerrets, Scheidsrechterscoördinator Dick van Egmond, v.v. Warnsveldse Boys, logeerboerderij Oltvoort, Steakhouse Voorst en uiteraard alle deelnemers voor hun inzet en medewerking.

 

Marco Arnoldus

Nieuwjaarstoespraak 2020  voorzitter SZO-Zutphen

21-01-2020

Op zondag 5 januari luidde de SZO het nieuwe jaar in met de traditionele nieuwjaarsinstuif. Gelukkig hadden weer een aantal vaste bezoekers de weg naar de Damlaan kunnen vinden, maar ook dartclub De Flierefluiters benutte de gastvrijheid van Annie en Jan Schoenmaker om elkaar de hand te kunnen schudden. Dolf en Wilma Versteege hadden weer een gezellige wandeling uitgezet, zodat iedereen met lege maag aan het stamppottenbuffet kon beginnen. Voorzitter Marco Arnoldus sprak de aanwezigen toe en concludeerde dat het uniek is dat een kleine club als de SZO zo’n prachtige accommodatie kan exploiteren.

 

In het verlengde van de heftige discussie rond de Video Assistent Referee beloofde de voorzitter spottend dat de uitslag van de inmiddels fameuze puzzelwandeltocht door de VAR zouden worden gecontroleerd. Duidelijk is dat menigeen kritiek heeft op de maatregelen, die mogelijke fouten en onjuiste waarnemingen van scheidsrechters in het Betaalde Voetbal moeten voorkomen. Er is sprake van dat de bevoegdheden van de VAR zullen worden uitgebreid of juist beknot. Het begrip voor de scheidsrechters in het amateurvoetbal zal er echter niet door stijgen, vreesde hij.

Hij hield de toehoorders voor dat door de goede samenwerking met de onderhuurders het complex aan de Damlaan tot een van de mooiste velden van de regio behoort. “Alle gebruikers zijn zeer tevreden met de faciliteiten, ook al is het speelveld in de droge zomer soms wat ongelijk. Desondanks is iedereen zeer tevreden met het onderhoud door de Gemeente en de gastvrijheid van onze beheerders Annie en Jan Schoenmaker. Met de nieuwe en zuinige LED-verlichting is het bestuur erg tevreden.

 

Marco memoreerde dat vorig jaar in januari het Scheidsrechterscongres van het district Oost plaats vond. “Helaas heeft dat nog niet geleid tot een grote aanwas van nieuwe scheidsrechters. De vergrijzing speelt de Bond behoorlijk parten, zodat arbiters van dik boven de 70 jaar nog gewoon standaard wedstrijden moeten fluiten. Trainers, die daarop kritiek uiten, realiseren zich niet dat zij zelf bij hun club een bijdrage kunnen leveren aan het werven van nieuwe scheidsrechters door een opleiding te stimuleren bij leden die de voetbalselectie net niet halen! Bij de SZO zijn die leden, zowel als verenigingsscheidsrechter als Bondsscheidsrechter van harte welkom om te trainen en de spelregels te oefenen.”

Het zaalvoetbalteam van de SZO kwam een dag eerder uit op het jaarlijkse zaalvoetbaltoernooi van de groep Zwolle en kwam breeduit op de televisie bij TV Oost. Het bestuur was blij dat we dit jaar weer mee konden doen en zich voldoende spelers aanmeldden. Ook was hij verheugd te constateren dat voor het Technisch Weekend zich voldoende deelnemers hadden aangemeld. “Deze activiteit is een speerpunt van de SZO, omdat net als tijdens de Week van de Scheidsrechter, de ultieme doelstelling van de vereniging wordt nagestreefd, hoe leuk het kaarten, de bingo of de overige activiteiten ook zijn. Gelukkig blijven de actieve scheidsrechters, die uit onze regio verhuizen, de SZO nog trouw en daar mogen we trots op zijn.”

 

Hij dankte Nick, Kevin en Dolf voor het overnemen van de training toen onze trainer Gertie Brouwer wegens een operatie tijdelijk niet kon trainen. “De wekelijkse opkomst is desondanks echter wisselend, mede gezien de regelmatige oefenwedstrijden, cursussen en bijeenkomsten, waar onze leden naar toe moeten. Op onze maandelijkse FIFA-conditie-test komen gelukkig ook een behoorlijk aantal leden van de omliggende afdelingen Apeldoorn en Deventer af en die vinden het in het Fluithuus vaak zo gezellig, dat zij spreekwoordelijk de deur van het clubhuis kunnen sluiten. Hoewel Annie en Jan hebben aangegeven het toch echt wat rustiger aan te gaan doen, blijft de accommodatie piekfijn in orde en hebben ook de  SZO-klaverjassers, de darters en de boogschieters er een gezellig clubhuis aan.

 

Wat 20 20 verder voor ons in petto heeft moeten we afwachten. Ook afgelopen jaar werden sommige leden getroffen door ziekte, blessures, vervelende arbeidsomstandigheden of persoonlijke tegenslag. Het zal dit jaar helaas niet anders zijn, maar we hopen uiteraard dat de gevolgen zijn te dragen. Als de Scheidsrechtersvereniging daaraan ook maar een splintertje kan bijdragen, heeft het lid zijn van de SZO zijn nut.

Namens het bestuur van de SZO wenste hij de aanwezigen een voorspoedig 2020 toe voor allen die u lief zijn en hoopte alle SZO-ers vaak te zien op bijvoorbeeld op de winteractiviteit, het paaseieren zoeken, de bingo’s of het IJssel- en Berkeltoernooi.”

Met een hartelijk applaus voor de organisatoren van de wandeling Wilma en Dolf en de catering Annie en Jan werd het buffet geopend en konden de aanwezigen letterlijk of figuurlijk bevestigen dat de stamppotten weer van voortreffelijke kwaliteit waren.

21-01-2020

FIFA BADGE VOOR SZO-LID ROGIER HONIG

Terwijl veel voetbalteams zich in warme landen voorbereiden op het tweede deel van de voetbalcompetitie deden de scheidsrechters dat in eigen land. Verschillende COVS-groepen organiseerden een Technisch Weekend, waaronder de SZO-Zutphen.

In het hoofdkwartier van de KNVB in Zeist verzamelden zich op woensdag 8 januari alle belangrijke scheidsrechters voor een speciale gala-avond. Sinds een aantal jaren besteedt de voetbalbond extra aandacht aan de uitreiking van de FIFA-badges. Naast de bekende top-scheidsrechters is er ook aandacht voor de vrouwelijke arbiters en de zaalvoetbalscheids-rechters.

Dick van Egmond, coördinator scheidsrechterszaken, vindt de FIFA-badge een internationaal teken van erkenning en waardering. Die FIFA-erkenning krijg je niet zo maar. Je moet eerst een aantal jaren op het hoogste niveau in de nationale competitie hebben gefloten of gevlagd. Vervolgens word je aan de Wereldvoetbalbond voorgedragen, die dan meestal zijn goedkeuring geeft. De badge wordt uitgereikt voor één jaar, waarin de scheidsrechter of assistent-scheidsrechter de kans krijgt zich op het allerhoogste niveau te bewijzen. Wanneer de beoordelingen door de KNVB en de FIFA goed zijn, wordt de FIFA-badge verlengd. Anders moet de betreffende arbiter zijn teleurstelling gaan verwerken.

Dit jaar ontvingen scheidsrechters Allard Lindhout en Jochem Kamphuis het felbegeerde embleem. De SZO is erg trots dat assistent-scheidsrechter Rogier Honig uit Zutphen de FIFA-badge mag gaan voeren.

Rogier zette zijn eerste stappen als scheidsrechter figuurlijk aan de hand van oud-SZO-voorzitter Gerrit Pas. Hij heeft een glanzende carrière als scheidsrechter gemaakt, maar wist net niet de laatste stap naar de hoogste groep in het Betaald Voetbal te maken. De KNVB verbreekt dan onverbiddelijk het arbeidscontract, maar bood Rogier wel de mogelijkheid het als assistent te gaan proberen. Nu is Rogier er in geslaagd het hoogst haalbare te bereiken en wij hopen uiteraard dat hij binnenkort deel mag gaan uitmaken van een vast trio. Deze zullen dan te zien zijn in de belangrijke Europese competities.

Namens het bestuur van de SZO feliciteren wij Rogier Honig van harte met deze geweldige prestatie. We hebben inmiddels afgesproken, dat hij beslist over zijn ervaringen bij de buitenlandse wedstrijden zal komen vertellen in het Fluithuus! We kijken er naar uit hem te ontvangen.

21-01-2020

Onverwacht noodzakelijk onderhoud Fluithuus

Het beheren van een sportcomplex is niet eenvoudig, want vrijwel al het werk gebeurt door vrijwilligers. Hoe blij het bestuur van de SZO is met degenen, die de training verzorgen, onderhoud verrichten, kantinedienst draaien, verlotingen organiseren of activiteiten organiseren kan niet dikwijls genoeg worden gezegd.

Binnen de Scheidsrechtersvereniging Zutphen en Omstreken is Jan Schoenmaker onbetwist de drijvende kracht van de accommodatie. Samen met Annie houdt hij de boel draaiende en zorgt niet alleen voor de gezelligheid en inkoop, maar ook voor het technische onderhoud van het hele complex. Zowel bij de SZO als de onderhuurders hebben zich al velen afgevraagd, wat ze toch zonder hen zouden moeten.

Een sprekend voorbeeld deed zich in de laatste weken van het afgelopen jaar voor.

Regelmatige bezoekers van de kantine hadden al eens geconstateerd, dat er enkele tegels achter de bar gesneuveld waren. Misschien was een vat te hard neergezet of was een krat frisdrank omgevallen. Met de jaarwisseling voor de boeg wilde Jan 2019 keurig afsluiten en dus ging hij op zoek naar een aantal passende tegels ter vervanging van de gebarsten exemplaren. Toen deze gevonden waren, kon de vervanging worden gestart. Tot grote schrik van Jan waren vaten of kratjes niet de oorzaak van de breuk, maar bleek de hele ondervloer verrot. Vocht had de houten vloer dermate aangetast, dat deze in het geheel diende te worden vervangen.

Met de feestdagen voor de boeg en een gelijktijdige renovatie van hun huis door de woningbouwvereniging,kwam dit allerminst plezierig uit, maar desondanks stortte Jan zich onmiddellijk op het herstel en schoten de gealarmeerde Annie de tranen bijkans in de ogen bij de aanblik van de ravage en de stank.

Gelukkig is de vloer achter de bar inmiddels weer sterk en veilig en heeft niemand er tijdens de nieuwjaarsinstuif iets van hoeven merken. Uiteraard danken we Annie en Jan voor hun inzet om het op zo’n korte termijn weer voor elkaar te maken, maar roepen hen op om in het vervolg ook even wat hulp te vragen. Zelfs de op de nieuwjaarsbijeenkomst aanwezige darters boden hun hulp spontaan aan. Dat waardeert het SZO-bestuur heel erg en het geeft maar weer eens aan hoe zeer de inzet van Jan en Annie door allen wordt gewaardeerd.

21-01-2020

Jan Willem van Essen zaalvoetbaltoernooi,
zaterdag 4 januari 2020.

Deze zaterdagmorgen vertrokken wij met 2 auto’s vanuit Zutphen om weer eens deel
te nemen aan dit toernooi in Kampen, georganiseerd door onze zustervereniging en
naamgenoot SZO (Zwolle)
Ons sterrenteam bestond uit de volgende spelers: Roland (Zaag) Kok,
Jan-Willem Wesselink, Thijs Eijkelkamp, Ward van Deurzen, Niek Wouters,
Lars Vos en Michel Nijdeken. Gelukkig konden wij ook weer een beroep doen op
Roel Mellenbergh als verzorger. Hij had op wat preventieve zorg na, (gelukkig) weinig

te doen die dag.

Om 10.45 speelden we onze 1e wedstrijd tegen Enschede. Voordat we de praktische
regels goed onder de knie hadden, keken we al tegen een 2-0 achterstand aan.
Er kwamen goede kansen voor Jan-Willem en Michel die helaas niet in doelpunten resulteerden. Nijmegen was effectiever en scoorde nog 2 keer. Ward redde de eer na een assist van Michel en zo verloren we kansloos met 4-1.

Onze 2e tegenstander was Nijmegen. Even niet bij de les betekende al snel 1-0 voor Nijmegen. De wedstrijd ging wat op neer en Roland maakte prima gebruik van een valpartij van de Nijmeegse doelman en maakte er 1-1 van. Veel commentaar van N. leverde bij de goede leiding geen respons op. JW liep nog tegen een gele kaart aan maar door goede reddingen van Niek en noest verdedigen sleepten we de 1-1 over de eindstreep.

Doetinchem was onze laatste tegenstander voor de lunchpauze. Na 2 kansen voor Roland en 1 voor Ward was het toch Doetinchem die het net liet trillen. Toch kwamen we toch nog vrij snel op 1-1 door een treffer van onze zwoeger Lars en miste een schot van Thijs op een har na het doel. Dit was tevens de eindstand.

Tijdens de lunch met een lekkere croquet er bij werd al snel duidelijk dat wij helaas niet tot de 2 beste nummers 3 behoorden en konden wij na het douchen en een gezamenlijke consumptie weer richting Zutphen.

 Mannen, allemaal bedankt voor de inzet en voor de gezelligheid deze dag want de sfeer was prima!

Dolf Versteege

Contact complex


Jan Schoenmaker

Beheer accommodatie


T.  0575-527616

M. 06-25407773

E.  j.schoenmaker@szo-zutphen.nl


Het Fluithuus

Damlaan (geen postadres)

Eefde

T. 0575-469227

Contact bestuur


Gertie Brouwer

Secretaris


T.  0575-502068

E.  secretaris@szo-zutphen.nl


Copyright @webmaster SZO Zutphen Kevin Weever All rights reserved